• 1000

Firmy czerpią korzyści z transformacji cyfrowej, pomimo obecnej bezprecedensowej zmienności na rynku. Aż 99% ankietowanych globalnie liderów stwierdziło, że rewolucja cyfrowa poprawiła wydajność i rentowność ich organizacji w ciągu ostatnich dwóch lat – wynika z raportu „KPMG global tech report 2022”, w którym wzięło udział ponad 2200 liderów technologicznych i ekspertów branżowych. Jednocześnie respondenci wśród wyzwań, które ograniczają wykorzystywanie innowacyjnych technologii, wskazali przede wszystkim brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz kwestie związane z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa.

Zdaniem większości respondentów cyfrowa transformacja otwiera przed firmami nowe możliwości. Jednocześnie 66% liderów technologicznych uważa, że ich organizacje są skuteczne lub bardzo skuteczne w wykorzystywaniu technologii do rozwoju strategii biznesowych firmy. Przekonanie to jest dodatkowo wspierane przez wysoki zwrot z inwestycji w technologie. 99% respondentów odnotowało pozytywny wpływ transformacji cyfrowej na rentowność lub wydajność w ciągu ostatnich 24 miesięcy, a znaczna liczba odnotowuje również duże zyski. Więcej niż jeden na pięciu respondentów (21% wskazań) twierdzi, że ich wysiłki w implementację innowacyjnych technologii przyniosły wzrost rentowności lub wydajności o 11% lub więcej. Jednocześnie te zaawansowane cyfrowo organizacje są o 5 punktów procentowych bardziej skłonne do przyjęcia proaktywnego podejścia do realizacji strategii transformacji cyfrowej.

Firmy już planują wykorzystanie najnowszych technologii m.in. metawersum, NFT i Web3

Organizacje biorące udział w badaniu KPMG są gotowe do dokonania poważnych inwestycji w nowe technologie i transformację cyfrową, pomimo wymagających warunków operacyjnych. Średnio 6 na 10 respondentów deklaruje, że w ciągu 2 lat skorzysta z nowo powstających platform, w tym metawersum, niewymienialnych tokenów kryptowalutowych (NFT), internetu kolejnej generacji Web3, komputerów kwantowych, wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości. 

Organizacje przenoszą się do chmury

Raport KPMG wskazuje na wysoki stopień adopcji chmury. Z badania wynika, że 88% zarządzających obszarem technologicznym w firmach zadeklarowało, że są zaawansowani we wdrożeniu technologii chmurowych, z czego 73% migruje strategiczne obszary do chmury, a 15% twierdzi, że zakończyło już migrację i poszukuje możliwości optymalizacji swoich systemów. Jednak pomimo pozytywnego tempa wdrożeń chmury, 67% firm przyznało, że nie osiągnęło jeszcze znaczącego zysku z inwestycji w chmurę i skupia się teraz na optymalizacji i modernizacji. Jednocześnie blisko połowa firm biorących udział w badaniu podkreśla, że podstawowym czynnikiem wpływającym na podjęcie decyzji o inwestowaniu w transformację cyfrową jest potrzeba koncentracji na budowaniu pozytywnych doświadczeń klientów.

Firmy przechodzą do chmury

Brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i cyberbezpieczeństwo przeszkodą w cyfrowej rewolucji

W dzisiejszych czasach, kiedy narzędzia cyfrowe są obecne w niemal wszystkich aspektach działalności biznesowej, organizacje coraz częściej potrzebują pracowników, którzy łączą wiedzę z zakresu biznesu z umiejętnościami cyfrowymi. Dla wielu z nich wyzwaniem okazuje się znalezienie osób, które posiadają wiedzę techniczną i rozumieją mechanizmy biznesowe, aby wdrożyć narzędzia cyfrowe w odpowiedni sposób. 44% respondentów twierdzi, że brak odpowiednich kwalifikacji pracowników jest największym wyzwaniem, z którym muszą się zmierzyć przy wdrażaniu nowych technologii cyfrowych, a 30% twierdzi, że wyzwaniem są wysokie koszty związane z pozyskaniem pracowników o niezbędnych umiejętnościach. Dodatkowo sytuację pogarszają ograniczone budżety. Deficyt środków na szkolenie pracowników i ich rekrutację ma znaczący wpływ na przedsiębiorstwa – utrudnia wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych, przyspieszenie adopcji chmury i inicjatyw związanych z cyberbezpieczeństwem. 

Więcej informacji

***

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl,

tel.: +48 22 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl,

tel.: +48 22 528 15 72 lub 605 511 308

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl,

tel.: +48 22 528 11 87 lub 664 718 676