Do KPMG w Polsce dołączył Łukasz Dylewski, który jako Dyrektor i Data Science Leader jest odpowiedzialny za doradztwo oraz tworzenie rozwiązań wykorzystujących uczenie maszynowe, sztuczną inteligencję i zaawansowaną analitykę danych. KPMG systematycznie poszerza ofertę usług wspierających firmy w procesie cyfrowej transformacji.

KPMG od wielu lat świadczy kompleksowe usługi w procesie cyfrowej transformacji firm, pomagając organizacjom wdrażać rozwiązania m.in. z zakresu sztucznej inteligencji, zaawanasowanej analityki danych, inteligentnej automatyzacji. Firma wspiera klientów w budowaniu przewagi konkurencyjnej w oparciu o technologie, których umiejętne wykorzystanie prowadzi do usprawnienia procesów, oszczędności i większej rentowności.

Łukasz Dylewski posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe w obszarze zaawansowanej analityki, Data Science oraz uczenia maszynowego. Zdobywał je pracując w międzynarodowych firmach analitycznych, realizując projekty dla największych organizacji w Polsce i na świecie. Specjalizuje się w budowaniu strategii, zarządzaniu procesami oraz tworzeniu aplikacji bazujących na sztucznej inteligencji. Zrealizował kilkadziesiąt dużych projektów wykorzystujących AI do budowania przewagi konkurencyjnej w branżach finansowej, handlowej oraz FMCG.

Łukasz Dylewski w KPMG kieruje zespołem Data Science & AI, którego zadaniem jest doradztwo oraz tworzenie dla klientów rozwiązań wykorzystujących uczenie maszynowe i zaawansowaną analitykę danych, jak np. telemetryczna ocena ryzyka kredytowego, analityka klientów, analizy zarządzania sprzedażą lub analizy kadrowe. 

Więcej informacji

***

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl,

tel.: +48 22 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl,

tel.: +48 22 528 15 72 lub 605 511 308

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl,

tel.: +48 22 528 11 87 lub 664 718 676