Kontakt z pacjentami się opłaca

Kontakt z pacjentami się opłaca

Wiele firm z sektora Life Science poszukuje kontaktu z grupami zrzeszającymi pacjentów, aby bazując na ich doświadczeniach, udoskonalać swoją strategię biznesową. Współpracując z pacjentami, firmy związane z systemem ochrony zdrowia zyskują dostęp do cennych informacji, na podstawie których mogą pracować nad udoskonaleniem obecnej oferty, ale także czerpać wiedzę o możliwych zmianach otoczenia rynkowego.

1000
Biuro prasowe KPMG

biuroprasowe@kpmg.pl

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Firmy korzystają z doświadczeń pacjentów

Pozyskanie informacji o doświadczeniu klienta wynikającym z obcowania z danym produktem/usługą jest jednym z głównych celów dla każdej firmy – niezależnie od branży, w której działa. W sektorze Life Science informacja zwrotna od pacjenta jest szczególnie cenna. Firmy współpracujące ze stowarzyszeniami pacjentów mogą nie tylko udoskonalić swoją obecną ofertę, ale także opracować podejście do zmieniającego się krajobrazu rynkowego. Potencjalne obszary współpracy firm i grup pacjenckich zależą m.in. od kształtu systemu opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach. Mogą obejmować np. wspólne działania w zakresie prewencji chorób, działania informacyjne w zakresie postępu w medycynie w danych obszarach, działania lobbingowe na rzecz zwiększenia dostępności nowoczesnych terapii.

Grupy pacjentów są coraz lepiej przygotowane do współpracy z firmami farmaceutycznymi w sposób, który może poprawić wyniki terapii i zwiększać ich dostępność. W rzeczywistości widzimy ogromny wachlarz możliwości współpracy w różnych wymiarach – od wspierania świadomości społecznej i wsparcia pacjentów, poprzez interakcje z klinicystami, a nawet poprzez doradztwo finansowe
  – mówi Krzysztof Radziwon, partner w dziale usług doradczych, szef zespołu ds. zarządzania ryzykiem w KPMG w Polsce.
 

Dobra współpraca kluczem do sukcesu

Warunkiem efektywnej współpracy pomiędzy przemysłem a grupami pacjenckimi, jest współpraca w precyzyjnie wybranym obszarze, z jasno określonymi rolami obydwu stron i sprawną komunikacją pomiędzy uczestnikami projektu. Niezależnie od tego czy firma chce nawiązać pierwszy kontakt z grupą pacjentów, czy w pełni wykorzystać istniejącą już relację, należy rozważyć trzy kluczowe czynniki: rodzaj działalności, sposób w jaki angażuje się firma farmaceutyczna lub ośrodek medyczny oraz w jaki sposób zaangażowana jest grupa pacjentów. Starannie zaplanowana, dopasowana do warunków danego rynku współpraca przynosi korzyści wszystkim jego uczestnikom.

KPMG THOUGHT LEADERSHIP

Publikacje praktyk KPMG z całego świata dotyczące najistotniejszych kwestii z różnych sektorów gospodarki. Dzięki specjalistycznej wiedzy i doświadczeniu ekspertów, w bazie publikacji KPMG znajdują się m.in. artykuły, analizy i raporty nt. zagadnień specyficznych dla poszczególnych branż.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 14 lub 508 047 582
Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: (22) 528 11 87 lub 664 718 676

 

© 2023 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie