Legal Alert: Plan kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych na 2024 rok

Przedsiębiorcy powinni przygotować się na nadchodzące kontrole UODO.

Przedsiębiorcy powinni przygotować się na nadchodzące kontrole UODO.

  • 1000

UODO przyjął plan kontroli sektorowych, które zostaną przeprowadzone w bieżącym roku.

Kontrole UODO

Kontrole zapowiedziane przez UODO obejmą w tym roku:

  1.  Organy przetwarzające dane osobowe w Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczpospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1355).
  2. Podmioty przetwarzające dane osobowe przy użyciu aplikacji internetowych (webowych) – w zakresie sposobu zabezpieczenia i udostępniania danych osobowych przetwarzanych w związku z użytkowaniem aplikacji.

Dodatkowo, UODO zapowiedział kontrolę prawidłowości spełniania obowiązku informacyjnego przez podmioty prywatne, co oznacza, że w praktyce każdy przedsiębiorca może spodziewać się takiej kontroli.

W przypadku stwierdzenia naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych administratorom danych grozi ryzyko nałożenia przez UODO kar wynoszących, w przypadku przedsiębiorców, nawet 20 mln EUR lub 4% obrotu osiągniętego w poprzednim roku finansowym (zastosowanie ma kwota wyższa). Uchybienia mogą polegać w szczególności na nieprawidłowym transferze danych do państw trzecich lub stosowaniu nieadekwatnych zabezpieczeń danych.

 

Jak możemy pomóc w omawianym obszarze?

Kancelaria KPMG Law:

  • prowadzi analizy (audyty) rozwiązań i dokumentacji (w tym w ramach aplikacji mobilnych) w zakresie ochrony danych i pomaga Klientom we wprowadzeniu odpowiednich zmian;
  • wspiera Klientów w toku prowadzonych kontroli;
  • reprezentuje Klientów w ewentualnych postępowaniach przed UODO i sądami;
  • przygotowuje analizy i opinie pod kątem konkretnych problemów związanych z zastosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, w tym ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych nr 2016/679 (RODO).
Wyślij zapytanie ofertowe

Zobacz także