Generatywna sztuczna inteligencja priorytetem

W ostatnim czasie można zaobserwować coraz więcej przypadków wykorzystania generatywnej sztucznej inteligencji (genAI) w wielu różnych sektorach. Wydaje się, że jest to technologia absolutnie przełomowa, która żadnej branży nie pozostawi bez istotnego wpływu. Widać to również w wynikach badania KPMG, w którym wielu dyrektorów generalnych stwierdziło, że jest to trend zakłócający dotychczasowy porządek rzeczy, na który będą musieli zwrócić szczególną uwagę. Już teraz większość firm skupia się na możliwościach rozwoju jakie daje genAI. Potwierdzeniem jest fakt, że 68% prezesów z Polski (w Core Countries* 69%) uważa, że pomimo trwającej niepewności gospodarczej sztuczna inteligencja jest w ich firmie głównym priorytetem inwestycyjnym.

Generative AI

Największa korzyść z wdrożenia generatywnej sztucznej inteligencji w organizacji

Generative AI

Wyzwania etyczne towarzyszą tematowi wdrażania rozwiązań opartych na generatywnej AI, ale nie hamują inwestycji. Aż 68% dyrektorów generalnych z Polski i 69% z Core Countries twierdzi, że sztuczna inteligencja jest ich głównym priorytetem inwestycyjnym.

Według 92% osób zarządzających największymi firmami w Polsce generatywna sztuczna inteligencja jest mieczem obosiecznym w kontekście cyberbezpieczeństwa.

88%

respondentów z Polski uważa, że poziom regulacji dotyczących generatywnej AI powinien odwzwierciedlać ten dotyczący zobowiązań klimatycznych.


Sztuczna inteligencja otwiera przed nami nieograniczone możliwości, które zmieniają sposób, w jaki prowadzimy biznes. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, korzystanie z inteligentnych algorytmów, uczenia maszynowego i automatyzacji procesów może zrewolucjonizować nasze przedsiębiorstwa. AI pozwala nam zrozumieć dane w sposób, który był nieosiągalny wcześniej, przewidzieć trendy rynkowe, personalizować doświadczenia klientów i optymalizować operacje. Jednakże kluczowe jest odpowiednie wykorzystanie tej technologii. Nie chodzi tylko o implementację genAI, ale o integrowanie jej z wartościami i strategią firmy. Bezpieczeństwo danych, przejrzystość procesów oraz odpowiedzialne podejście do etyki są kluczowymi aspektami, które muszą temu towarzyszyć.


Łukasz Dylewski
Dyrektor, Data Science & AI Leader
KPMG w Polsce


Miliony możliwości, dwa razy więcej wyzwań

Sztuczna inteligencja rozwija się w zdumiewającym tempie budząc głębokie obawy etyczne związane z jej wykorzystaniem, własnością, odpowiedzialnością i długoterminowymi konsekwencjami dla społeczeństwa. Podczas gdy specjaliści od IT, etycy i przedstawiciele biznesu patrzą w przyszłość AI, w debacie publicznej toczą się dyskusje nad tym zagadnieniem, a organy regulacyjne próbują podejmować kroki legislacyjne w celu zabezpieczenia najistotniejszych kwestii w tym kontekście z zachowaniem ogromu potencjału, jaki niesie wykorzystanie tej technologii.

Istotność etyki w procesie wdrażania generatywnej sztucznej inteligencji w organizacjach znajduje swoje odzwierciedlenie w tegorocznej edycji raportu „KPMG CEO Outlook”. Pomimo gotowości do inwestowania w tę rewolucyjną technologię, dyrektorzy generalni dostrzegają zagrożenia, które mogą się wiązać z tak gwałtownie rozwijającą się i wywołującą zmiany na ogromną skalę technologią. Osoby zarządzające największymi firmami na świecie wśród najważniejszych problemów wiążących się z wdrażaniem sztucznej inteligencji w organizacjach podkreślali wyzwania etyczne (była to obawa wyrażona przez 52% respondentów z Polski i 57% z Core Countries).


Ostatnie lata przyniosły wyjątkowy rozwój sztucznej inteligencji, a jednocześnie nasiliły dyskusję na temat jej etycznych implikacji. W miarę jak technologia ta staje się coraz bardziej wszechobecna, pojawia się wiele pytań dotyczących jej odpowiedzialnego wykorzystania. Rozwinięcie kluczowych obszarów z tym związanych wymaga zaangażowania różnych interesariuszy, w tym rządów, firm, naukowców i społeczeństwa obywatelskiego. Konieczne jest zachowanie równowagi między innowacjami a etycznym oraz odpowiedzialnym wykorzystaniem sztucznej inteligencji, aby przyspieszyć postęp technologiczny, jednocześnie chroniąc prawa i wartości ludzkie.


Radosław Kowalski
Partner, Consulting, Data Intelligence Solutions
KPMG w Polsce


Cyberbezpiecznie w sztucznym świecie

Kolejnym wyzwaniem wiążącym się z wdrażaniem sztucznej inteligencji w organizacjach jest cyberbezpieczeństwo. Według 92% osób zarządzających największymi firmami w Polsce (83% wskazań z Core Countries) generatywna sztuczna inteligencja jest mieczem obosiecznym, ponieważ może pomóc w wykrywaniu potencjalnych incydentów, ale równocześnie wyposażyć hakerów w nowe strategie i zwiększyć im możliwości do cyberataków. Na szczęście na podstawie odpowiedzi respondentów można wnioskować, że z roku na rok świadomość dotycząca cyberzagrożeń jest coraz większa, a poziom przygotowania organizacji na cyberataki jest wyższy. W latach 2021-2023 znacząco urósł odsetek firm, których liderzy potwierdzili przygotowanie na przyszłe incydenty zagrażające cyfrowemu bezpieczeństwu podmiotów.

Dla jednej trzeciej prezesów największych firm na świecie głównym powodem, dla którego nie czują się dostatecznie przygotowani na cyberatak w ich organizacji jest większa liczba cyberzagrożeń i incydentów oraz poziom złożoności ataków (34% wskazań). Istotnym problemem w tym kontekście jest również niedobór wykwalifikowanego personelu – podkreśliła to co czwarta osoba z Core Countries biorąca udział w badaniu.

Generative AI

Stopień przygotowania organizacji w Polsce na przyszłe cyberataki

Generative AI

*Core Countries stanowi grupa 11 krajów: Australia, Chiny, Francja, Hiszpania, Indie, Japonia, Kanada, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Włochy.

Strona główna

Prezesi polskich firm wykazują pewność co do rozwoju swoich organizacji w trzyletniej perspektywie czasowej. Wyniki badania uwydatniają interesujące paradoksy i wyzwania stojące przed liderami biznesu.

Ludzie

W wyniku silnej presji, aby zapewnić wzrost w tym trudnym środowisku operacyjnym, liderzy w sposób bardziej świadomy przyjmują styl przywództwa, którego podstawą jest współpraca.

ESG

W kontekście dynamicznie zmieniającego się biznesu, zrównoważony rozwój staje się imperatywem. Analiza ESG kształtuje strategie korporacyjne, odpowiadając na oczekiwania rynku i regulacje.

Download PDF

KPMG 2023 CEO Outlook

Wyznaczenie jasnego kierunku w złożonym świeciePobierz PDF ⤓Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Eksperci KPMG odgrywają kluczowe role w procesach transformacji biznesowej. Korzystają z najnowocześniejszych technologii wspierając organizacje w kształtowaniu ich przyszłości.

Jak możemy pomóc?