Polska ustawa wdrażająca unijną dyrektywę „Omnibus” (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r.) została podpisana przez Prezydenta RP i opublikowana w Dzienniku Ustaw. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2023 r.

Ostateczna wersja ustawy nieznacznie różni się od projektu ustawy, o którym mieliśmy okazję Państwa informować wcześniej: Legal Alert: Wdrożenie Dyrektywy Omnibus - KPMG Poland (home.kpmg).

Poniżej prezentujemy najistotniejsze zmiany wprowadzane przepisami nowej ustawy.

Internetowe platformy handlowe

Dostawca internetowej platformy handlowej będzie musiał informować konsumenta o tym, czy sprzedawca oferujący towary (usługi, treści cyfrowe) na platformie jest przedsiębiorcą, czy też dokonuje sprzedaży jako inny konsument, a także o podziale pomiędzy sprzedawcą a dostawcą platformy handlowej obowiązków związanych z umową, która jest zawierana za pośrednictwem tej platformy.

Plasowanie

Dostawca internetowej platformy handlowej będzie również zobowiązany informować konsumenta, o głównych parametrach decydujących o plasowaniu ofert przedstawionych konsumentom w wyniku wyszukiwania oraz o znaczeniu tych parametrów w porównaniu z innymi parametrami.

Opinie konsumentów

Przedsiębiorca, który umożliwia dostęp do wystawionych przez konsumentów opinii, będzie musiał informować konsumentów, czy i w jaki sposób zapewnia, aby publikowane opinie pochodziły od konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.

Informowanie o obniżkach

Sprzedawca informując o obniżce będzie musiał uwidocznić również informację o najniższej cenie tego towaru / usługi, która obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki. Niedopełnienie tego obowiązku zagrożone jest karę pieniężna w wysokości do 20 000 zł, a w przypadku powtarzających się naruszeń do 40 000 zł.

Oferowanie produktów na pokazach

Na zmiany powinni przygotować się także przedsiębiorcy oferujący swoje produkty na pokazach. Podczas pokazu lub wycieczki nie będzie mogła zostać zawarta umowa dotycząca usług finansowych, w tym umowa dotycząca usług finansowych związana bezpośrednio z ofertą złożoną podczas pokazu lub wycieczki w celu realizacji umowy sprzedaży. Naruszenie tego zakazu skutkować będzie nieważnością umowy. Dodatkowo, termin na odstąpienie od umowy zawartej podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w miejscu zamieszkania lub zwykłego pobytu konsumenta albo wycieczki wyniesie 30 dni.

Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym

Podczas prac w Parlamencie nad projektem ustawy rozszerzono, funkcjonujący na bazie przepisów Prawa telekomunikacyjnego, zakaz używania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (i automatycznych systemów wywołujących), w tym w szczególności telefonów, dla celów marketingu bezpośredniego. Obecnie zakazane będzie również korzystanie z tych urządzeń do przesyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Naruszenie zakazu stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji.

Z uwagi na krótkie vacatio legis przedsiębiorcy powinni już teraz rozpocząć prace nad aktualizacją swoich regulaminów i stron internetowych, aby dostosować się do nowych przepisów.

Co przy tym istotne, oprócz ustawy wdrażającej dyrektywę „Omnibus”, z dniem 1 stycznia 2023 r. wejdą w życie również przepisy ustawy implementującej dyrektywę UE dotyczącą  umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych (nr 2019/770) oraz dyrektywę UE w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów (nr 2019/771).

Więcej na ten temat: Legal Alert: Projekt ustawy o zmianie ustawy o prawach - KPMG Poland (home.kpmg).