66% liderów technologicznych uważa, że ich organizacje są skuteczne lub bardzo skuteczne w wykorzystywaniu technologii do rozwoju strategii biznesowych firmy.

Wykorzystywanie technologii do rozwoju strategii biznesowych firmy

W najnowszym badaniu – KPMG global tech report 2022 – 99% globalnych liderów technologicznych stwierdziło, że rewolucja cyfrowa poprawiła wydajność i rentowność ich organizacji w ciągu ostatnich dwóch lat.

Zdaniem większości respondentów cyfrowa transformacja otwiera przed firmami, nowe możliwości. Jednocześnie 66% liderów technologicznych uważa, że ich organizacje są skuteczne lub bardzo skuteczne w wykorzystywaniu technologii do rozwoju strategii biznesowych firmy. Przekonanie to jest dodatkowo wspierane przez wysoki zwrot z inwestycji w technologie.

Pomimo tego optymistycznego wydźwięku, badanie przeprowadzone wśród ponad 2200 liderów ds. technologii i ekspertów branżowych wykazało, że dostrzegają oni wyzwania, które ograniczają wykorzystywanie innowacyjnych technologii. Są to przede wszystkim brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników oraz kwestie związane z zapewnieniem cyberbezpieczeństwa.


Zobacz także

Jak możemy pomóc?