24 marca 2022 r. Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Artur Soboń poinformowali podczas konferencji prasowej o planowanych zmianach podatkowych w ramach Polskiego Ładu.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje na temat proponowanych zmian.

Obniżona stawka PIT

Najistotniejsza zmiana dotyczyć ma podatników podatku PIT rozliczających się na zasadach ogólnych (emerytów i rencistów, pracowników, zleceniobiorców, przedsiębiorców), a polegać ma na obniżeniu stawki PIT w pierwszym progu skali podatkowej z 17 proc. do 12 proc. 

Zmiany w zakresie składki zdrowotnej

Wprowadzona zostanie możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne (do określonego limitu) dla osób osiągających przychody z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie podatku liniowego, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz karty podatkowej. Roczny limit dla podatników na podatku liniowym wyniesie 8.700 zł, dla podatników na ryczałcie do limitu 50 proc. zapłaconych składek, a dla podatników na karcie podatkowej wyniesie 19 proc. zapłaconej składki (pomniejszenie podatku).

Likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej

W ramach proponowanych zmian zapowiedziano również likwidację tzw. ulgi dla klasy średniej z zastrzeżeniem, że podatnicy będą mogli rozliczyć podatek za 2022 r. na wcześniejszych zasadach (z tzw. ulgą dla klasy średniej), jeżeli będzie to dla nich korzystniejsze.

Preferencje dla rodzin i dzieci

Przywrócona ma zostać możliwość wspólnego rozliczenia samotnego rodzica z dzieckiem. Wobec czego samotni rodzice dwukrotnie skorzystają z kwoty wolnej wynoszącej 30 tys. zł. Wspólne rozliczenie zastąpi wprowadzoną od 1 stycznia 2022 r. ulgę w wysokości 1500 zł.

W ramach zmian zaproponowano również zwiększenie kwoty zarobków jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Kwota ta wzrośnie z 3.089 zł do 16.061,28 zł w 2022 r. (12-krotność renty socjalnej).

Co więcej renty rodzinne małoletnich dzieci nie będą doliczane do dochodów rodziców. To oznacza, że dziecko będzie traktowane jako odrębny podatnik i obok rodzica korzystać będzie z kwoty wolnej 30 tys. zł.

Ulgi podatkowe (ulga dla młodych, na powrót, dla rodzin 4+, pracujących seniorów) mają obejmować również zasiłki macierzyńskie przyznawane rodzicom i opiekunom przyjmującym dzieci na wychowanie. Dzięki temu rozwiązaniu, od tego rodzaju zasiłków, nie będzie pobierany podatek (do ustalonego w tych ulgach limitu).

Nowe terminy JPK_CIT oraz JPK_PIT

Wydłużony ma zostać również termin na przekazywanie JPK_CIT i JPK_PIT. Nowy termin przekazywania JPK w zakresie ksiąg rachunkowych przesunięty zostanie na 2025 r.

Pozostałe zmiany

Począwszy od 2023 roku zlikwidowane zostaną ulgi na zabytki oraz ryczałt od nieopodatkowanych dochodów (tzw. abolicja podatkowa).

Zaproponowano również korzystniejsze zasady stosowania kwoty wolnej przy zaliczkach. W przypadku 1 umowy kwota zmniejszająca podatek wyniesie 300 zł, przy dwóch po 150 zł, a przy trzech po 100 zł. Dzięki temu rozwiązaniu wieloetatowcy będą mogli w pełni korzystać z kwoty wolnej już na etapie zaliczek na podatek. Ustawodawca planuje także uchylić podwójny obowiązek wyliczania zaliczek za 2022 r. Obowiązywał będzie jednolity system obliczania zaliczek.

Szerokie konsultacje potrwają od 24 marca do 2 kwietnia 2022 r., a planowane wejście w życie rozwiązań to 1 lipca 2022 r.