7 stycznia 2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie nabór wniosków w programie „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru”. Od 13 grudnia 2021 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie inwestycji w rozbudowę lub modernizację elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej w ramach programu „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”, przeznaczonego dla operatorów systemów dystrybucyjnych.

Wsparcie dotyczące budowy stacji ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru będzie miało formę bezzwrotnej dotacji, z której będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, samorządy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz rolnicy. Budżet programu wynosi 870 mln zł. Dodatkowo 1 mld zł zostanie przeznaczone na rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Wnioski będzie można składać nie dłużej niż do wyczerpania alokacji środków.

Wsparcie na infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych i tankowania wodoru

Program „Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” przewiduje dofinasowanie przedsięwzięć polegających na: budowie ogólnodostępnych stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 50 kW albo przebudowie ogólnodostępnych stacji ładowania skutkującej przyrostem jej mocy do mocy nie mniejszej niż 50 kW (budżet 630 mln zł), budowie stacji ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, innych niż ogólnodostępne stacje ładowania (budżet 70 mln zł), utworzeniu punktów ładowania o mocy nie mniejszej niż 22 kW, wyłącznie na potrzeby własne, które nie będą wykorzystywane do świadczenia usługi ładowania (budżet 70 mln zł), a także budowie lub przebudowie ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru (budżet 100 mln zł).

Łącznie w ramach realizacji programu planuje się stworzenie lub przebudowanie 17 760 różnego typu punktów i stacji ładowania pojazdów elektrycznych oraz 20 stacji tankowania wodoru.

Z kolei rozwojowi sieci dystrybucyjnej ma służyć program: „Rozwój infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych”, który jest skierowany do operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD). Jego budżet wynosi 1 mld zł, a wsparcie w formie dotacji będzie przeznaczone na budowę, rozbudowę i modernizację około 4000 km linii elektroenergetycznych oraz stworzenie około 800 stacji transformatorowo-rozdzielczych.

Wysokość dofinansowania i nabór wniosków

Wysokość dotacji w ramach programu dotyczącego wsparcia infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru będzie wynosić, w zależności od rodzaju infrastruktury:

  • w przypadku stacji ładowania ogólnodostępnych o mocy od 50 kW do 150 kW – 30 proc. (lub 45 proc. w gminach poniżej 100 tys. mieszkańców lub gdy na terenie gminy zostało zarejestrowanych mniej niż 60 tys. pojazdów samochodowych lub gdy przypada mniej niż 400 pojazdów samochodowych na 1 tys. mieszkańców), a w przypadku stacji ładowania ogólnodostępnych o mocy powyżej150 kW – 50 proc.;
  • w przypadku stacji ładowania innych niż ogólnodostępne – 25 proc.;
  • w przypadku ogólnodostępnych stacji tankowania wodoru – 50 proc.

Wnioski o dofinasowanie będzie można składać od 7 stycznia 2022 r. do 31 marca 2022 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania alokacji środków.

Dofinansowanie w ramach programu rozwoju infrastruktury elektroenergetycznej na potrzeby rozwoju stacji ładowania pojazdów elektrycznych będzie dostępne w formie dotacji w wysokości do 60 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Wnioski o dofinasowanie będzie można składać w okresie od 13 grudnia 2021 r. do 28 lutego 2022 r., jednak nie dłużej niż do wyczerpania alokacji środków.

Jak możemy pomóc?

KPMG oferuje wsparcie w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wnioskowania o dofinansowanie oraz jego rozliczeniu.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, prosimy o kontakt.