Wskaźnik nastrojów menedżerów wynosi 69 punktów i jest wyższy o 19 punktów w porównaniu z wynikami poprzedniej edycji badania, przeprowadzonej na początku tego roku. Sytuacja firm motoryzacyjnych w Polsce zaczyna się poprawiać – 85% przedstawicieli branży prognozuje powrót do sytuacji sprzed pandemii w ciągu 1-2 lat. Firmy z większym optymizmem spoglądają w przyszłość i lepiej oceniają sytuację gospodarczą w kraju w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Długotrwałymi skutkami pandemii, zdaniem respondentów z firm motoryzacyjnych, będzie przede wszystkim wzrost znaczenia wirtualnych salonów i skrócenie łańcucha dostaw.

Barometr nastrojów menedżerów sektora motoryzacyjnego jest badaniem ankietowym przeprowadzonym przez Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego i KPMG w Polsce w czerwcu 2021 r. Jego celem było poznanie opinii kadry zarządzającej firm motoryzacyjnych na temat bieżącej i przyszłej sytuacji branży w Polsce. Ankieta skierowana była do menedżerów firm produkcyjnych i dystrybutorów pojazdów, przyczep i naczep, zabudów lub podzespołów, części i akcesoriów. W badaniu internetowym wzięło udział 57 respondentów.

Spis treści:

  • Nastroje menedżerów branży motoryzacyjnej
  • Sytuacja gospodarcza Polski
  • Ocena obecnej sytuacji branży motoryzacyjnej
  • Ocena przyszłej sytuacji branży motoryzacyjnej
  • Przyszła sytuacja firmy
  • Wyzwania dla branży
  • Wpływ pandemii COVID-19 na branżę