Zdecydowana większość Polaków rozliczyła PIT w lutym oraz marcu. 81% podatników już rozliczyło lub rozliczy się przez internet. Najpopularniejszą metodą składania zeznań podatkowych drogą internetową jest usługa Twój e-PIT.

Spis treści:

  • Kiedy i w jaki sposób rozliczają się Polacy?
  • Problematyczność sporządzania zeznania podatkowego PIT
  • Usługa Twój e-PIT oczami Polaków
  • Najpopularniejsze ulgi podatkowe
  • Przekazywanie 1% podatku na rzecz OPP

Zaledwie 18% podatników zostawiło rozliczenie z urzędem skarbowym na kwiecień. Zdecydowana większość Polaków rozliczyła swój PIT w lutym oraz marcu br. 81% podatników rozliczy PIT za 2020 rok przez internet – co stanowi wzrost o 6 punktów procentowych w stosunku do ubiegłego roku. Najpopularniejszą metodą składania zeznań podatkowych drogą internetową jest usługa Twój e-PIT, z której w tym roku skorzystało bądź skorzysta 57% Polaków. Blisko 8 na 10 podatników zamierza podzielić się swoim 1% podatku z organizacją pożytku publicznego, którą najczęściej wybiera w oparciu o sugestię znajomych lub rodziny. Z możliwości odliczenia w zeznaniu rocznym ulgi podatkowej chce skorzystać 46% respondentów badania. Najpopularniejszą ulgą podatkową pozostaje ulga na dzieci.

Raport KPMG w Polsce pt. ,,Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2020” został przygotowany na podstawie badania przeprowadzonego metodą wywiadów telefonicznych CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na reprezentatywnej próbie 800 dorosłych Polaków. Na pytania odpowiedziały osoby mające obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym za rok 2020. W grupie badanych nie zostały uwzględnione osoby, za które zeznanie podatkowe przygotowuje i składa ZUS. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 18-26.03.2021 r. przez firmę badawczą Norstat. Celem badania było poznanie, w jaki sposób Polacy rozliczają swój podatek dochodowy za 2020 rok.

Raport KPMG w Polsce pt. „Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2021”

Raport KPMG w Polsce pt. ,,Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2021” został przygotowany na podstawie badania przeprowadzonego metodą wywiadów telefonicznych CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na reprezentatywnej próbie 800 dorosłych Polaków. Na pytania odpowiedziały osoby mające obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym za rok 2021. W grupie badanych nie zostały uwzględnione osoby, za które zeznanie podatkowe przygotowuje i składa ZUS. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 14-26.03.2022 r. przez firmę badawczą Norstat. Celem badania było poznanie, w jaki sposób Polacy rozliczają swój podatek dochodowy za 2021 rok.

Opens in a new window