Rozliczenie PIT za 2020 r.
do 30 kwietnia 2021 r.

Standardowo termin na złożenie rocznego zeznania PIT upływa 30 kwietnia.

Pozostało jeszcze:

dni

godzin

minut

sekund

Podcasty podatkowe

Podatkowe podsumowanie tygodnia

Śledź odcinki "Podatkowego podsumowania tygodnia" w których eksperci KPMG przedstawiają kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.

Rozliczamy PIT-y

Rozliczamy PIT-y

Cykl redakcyjny w dzienniku Rzeczpospolita „Rozliczamy PIT-y”, prezentuje kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.

Raport: PIT-y Polaków 2020

Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2020

Raport KPMG w Polsce pt. ,,Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2019” dotyczy sposobu składania zeznań podatkowych oraz dostępnych ulg.

PITpoint Magazine

PITpoint Magazine

W każdym numerze magazynu zawarte są artykuły oraz informacje praktyczne z obszaru podatku od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych.

Nasze usługi

Nasze usługi

KPMG dysponuje zespołem doradców o bogatym doświadczeniu w dziedzinie opodatkowania dochodów osobistych oraz ubezpieczeń społecznych, wynikającym z wieloletniej współpracy z firmami polskimi i zagranicznymi (również w aspekcie międzynarodowym) oraz kontaktów z organami podatkowymi.

Kontakt dla mediów

Kontakt dla mediów

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Prasowym KPMG.

30 kwietnia 2021 roku (z wyjątkiem podatników opodatkowanych w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub karty podatkowej) mija termin, w którym podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązani są do dokonania rocznego rozliczenia podatkowego za 2020 rok.

KOGO DOTYCZY OBOWIĄZEK ROCZNEGO ROZLICZENIA?

Obowiązek rozliczenia z fiskusem za rok podatkowy dotyczy każdego podatnika, który osiągnął dochody (przychody) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeżeli podatnik w danym roku uzyskał stratę, to również powinien złożyć zeznanie podatkowe. Wykazana w zeznaniu podatkowym strata może być bowiem odliczana od dochodu w kolejnych latach podatkowych.

GŁÓWNE UWARUNKOWANIA 

Obowiązek sporządzenia rocznego zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniony jest w głównej mierze od tzw. rezydencji podatkowej, czyli zależy od miejsca zamieszkania osoby fizycznej i jest związany z tzw. nieograniczonym lub ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. W przypadku tzw. ograniczonego obowiązku podatkowego decyduje kwestia źródła, tj. miejsca osiągania dochodów. Podatnikami podatku dochodowego mogą być zatem również osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania ani stałego pobytu na obszarze Polski, ale osiągające tutaj dochody.

Szczególnie istotne znaczenie w zakresie określenia właściwej rezydencji podatkowej oraz źródła przychodów występuje w przypadku cudzoziemców oddelegowanych do pracy w Polsce oraz Polaków oddelegowanych do pracy za granicą.

Obowiązek sporządzenia rocznego zeznania podatkowego PIT uzależniony jest w głównej mierze od ustalenia właściwej rezydencji podatkowej i jest związany z tzw. nieograniczonym lub ograniczonym obowiązkiem podatkowym.

SWOJE DOCHODY (PRZYCHODY) NALEŻY WYKAZAĆ NA WŁAŚCIWYM FORMULARZU PIT

Rozliczeniu dochodów (przychodów) osiągniętych w 2020 r. służą m.in. następujące formularze: PIT-36 (m.in. z działalności gospodarczej, innych źródeł) , PIT-36L (podatek liniowy), PIT-37 (zawarte z polskim płatnikiem umowy o pracę i umowy cywilnoprawne), PIT-38 (dochody kapitałowe), PIT-39 (sprzedaż nieruchomości) oraz PIT-28 (przeznaczony dla podatników rozliczających się ryczałtowo).

ULGI PODATKOWE I ODLICZENIA

W zależności od źródła przychodów i sposobu rozliczenia podatku, podatnicy mogą również korzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych i odliczeń w tym m.in. z ulgi prorodzinnej, ulgi internetowej, ulgi rehabilitacyjnej, odliczeń z tytułu darowizn, odliczeń na IKZE czy też ulgi przeznaczonej dla honorowych krwiodawców.

ROCZNE ZEZNANIE PODATKOWE POLAKÓW PIT

KPMG w Polsce od 2012 roku pyta Polaków, w jaki sposób rozliczają swój podatek dochodowy za dany rok podatkowy, w tym m.in. o stopień trudności rozliczania się z urzędem skarbowym, formę w jakiej zamierzają się rozliczyć, o najczęściej wykorzystywane ulgi podatkowe oraz sposób wybierania organizacji pożytku publicznego, którym przekazują 1 proc. podatku.

Przybliżamy tym samym podejście Polaków do rozliczania się z urzędem skarbowym oraz dzielimy się z podatnikami komentarzami, opiniami i interpretacjami ekspertów KPMG, dotyczącymi najważniejszych kwestii formalnych związanych z rozliczaniem PIT. Sygnalizujemy również najważniejsze zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które należy uwzględnić podczas rocznego rozliczenia PIT.

Rozliczeniu dochodów (przychodów) osiągniętych w 2020 r. służą m.in. następujące formularze: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz PIT-28.

Podatkowe Podsumowanie Tygodnia

„Podatkowe podsumowanie tygodnia” przygotowane przez KPMG w Polsce to cykliczna publikacja, której głównym zadaniem jest informowanie o najnowszych zmianach w przepisach oraz kwestiach podatkowych, mających istotne znaczenie dla przedsiębiorców. Publikacje ukazują się co tydzień. Można je odsłuchać online lub pobrać i odtworzyć.

Śledź odcinki „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których przedstawiamy kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.

 • Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2020

Badanie KPMG w Polsce pt. „Roczne zeznania podatkowe Polaków PIT 2020" zostało przeprowadzone metodą wywiadów telefonicznych CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) na reprezentatywnej próbie 800 dorosłych Polaków. Celem badania było poznanie, w jaki sposób Polacy rozliczają swój podatek dochodowy za 2020 rok. Na pytania odpowiedziały osoby mające obowiązek rozliczenia się z urzędem skarbowym za rok 2020. W grupie badanych nie zostały uwzględnione osoby, za które zeznanie podatkowe przygotowuje i składa ZUS.

Przejdź do strony publikacji
 • Andrzej Marczak

  Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Szef Zespołu Global Mobility Services, KPMG w Polsce

  30 kwietnia br. dla większości podatników mija termin rozliczenia się z fiskusem za 2020 rok. Dla sporej grupy (rozliczających się na formularzu PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38 z wyjątkiem osób prowadzących działalność gospodarczą), dużym ułatwieniem w przygotowaniu zeznania podatkowego jest wprowadzona usługa e-PIT. Jest to automatycznie przygotowane i udostępnione przez Krajową Administrację Skarbową roczne zeznanie podatkowe osób fizycznych. Usługa ta jest udostępniana podatnikom już po raz trzeci.

 • Mateusz Kobyliński

  Partner w Dziale Doradztwa Podatkowego, Zespół Global Mobility Services, KPMG w Polsce

  Polacy pracujący za granicą często nie są świadomi swoich obowiązków wobec polskiego urzędu skarbowego. W wielu przypadkach dochodzi bowiem do sytuacji, w której podatnik powinien złożyć roczne zeznanie podatkowe w Polsce i wykazać w nim swoje zagraniczne dochody.

PITpoint Magazine

W każdym numerze magazynu zawarte są artykuły oraz informacje praktyczne z obszaru podatku od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. PITpoint Magazine powstaje we współpracy z ekspertami z zespołu ds. PIT w dziale doradztwa podatkowego w KPMG w Polsce pod kierownictwem Andrzeja Marczaka i Grzegorza Grochowiny.

Zobacz PDF

ABC Płatnika

ABC Płatnika

Prezentujemy informacje istotne z punktu widzenia płatnika.

Opodatkowanie dochodów osobistych

Opodatkowanie dochodów osobistych

Wspieramy m.in. w zakresie planowania podatkowego, w tym optymalizacji opodatkowania polskich przedsiębiorców.

Kalkulator diet dla osób oddelegowanych

Kalkulator diet dla osób oddelegowanych

Pomagamy podczas wyliczenia należnej kwoty diety w podróży służbowej.

Kontakt dla mediów

Zespół prasowy jest dostępny pod adresem e-mail.

biuroprasowe@kpmg.pl

lub pod numerami telefonów:

+ 48 (22) 528 11 14

+ 48 (22) 528 11 87

+ 48 (22) 528 15 72