GMS Alert: Informacja PIT-11 - zagadnienia problematyczne

Informacja PIT-11 - zagadnienia problematyczne

31 stycznia 2020 roku mija termin przekazania urzędom skarbowym informacji PIT-11 za 2019 rok o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. W związku z nowelizacją przepisów ustawy o PIT w ciągu 2019 roku w zakresie skali podatkowej, kwoty wolnej od podatku czy też kosztów uzyskania przychodu, nastąpi szereg zmian w zasadach i sposobie rozliczeń rocznych większości podatników już za 2019 rok.

1000
Andrzej Marczak KPMG in Poland

Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Szef Zespołu ds. PIT w Polsce

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Global Mobility Services Alert

Począwszy od rozliczenia przychodów za 2018 rok informację PIT-11 przekazuje się do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Natomiast doręczenie jej pracownikom i zatrudnionym odbywa się w dowolnej formie i tym samym nie musi być realizowane w formacie elektronicznym.

Termin przesyłania informacji PIT-11 do podatnika to nadal koniec lutego następnego roku.

Co istotne, w związku z nowelizacją przepisów ustawy o PIT w ciągu 2019 roku, w zakresie skali podatkowej kwoty wolnej od podatku czy też  kosztów uzyskania przychodu, nastąpi szereg zmian w zasadach i sposobie rozliczeń rocznych większości podatników już za 2019 rok.

Skala podatkowa i koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z nowymi przepisami obniżeniu uległa najniższa stawka podatku PIT wynikająca ze skali podatkowej z 18 proc. do 17 proc. (za 2019 r. z uwagi na wejście w życie przepisów od 1 października br. stawka wynosi 17,75 proc.) przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32 proc. dla dochodów powyżej 85 528 zł.

Nowa stawka podatkowa dotyczy wszystkich podatników, którzy uzyskują dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej (umowa o pracę, zlecenie, dzieło), w tym również emerytów, rencistów oraz przedsiębiorców, którzy w zakresie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie wybrali innego sposobu rozliczenia.

Jednocześnie wprowadzono regulacje, które podwyższają koszty uzyskania przychodów dla pracowników.

Po zmianie przepisów, podstawowe koszty uzyskania przychodów wynoszą 250 zł miesięczne, ale nie więcej niż 1.751,25 zł w przypadku 2019 roku. Wcześniej koszty te wynosiły 111,25 zł miesięcznie i odpowiednio 1335 zł rocznie.

Ulga dla młodych

Niewątpliwie dużą zmianą w zakresie ustawy PIT jest zwolnienie z opodatkowania przychodów osób, które nie ukończyły 26. roku życia i osiągają przychody ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej oraz z umów zlecenia do wysokości 85 528 zł rocznie.

Za rok 2019, ze względu na wprowadzenie regulacji w trakcie roku, wspomniany limit powinien być uwzględniony proporcjonalnie i wyniesie 35 636,67 zł.

Nie należy jednak zapominać, że omawiane zwolnienie nie będzie jednocześnie zwalniało z zapłaty składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne od tych przychodów.

Tym samym, niezależnie od zwolnienia od podatku części przychodów na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, przychody te będą stanowić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne w zakresie, w jakim stanowiły ją do momentu wprowadzenia ulgi. 

Przykładowe kwestie problematyczne

Wspomniana wcześniej ulga dla młodych może przysporzyć płatnikom wiele problemów, m.in. w zakresie momentu, do którego zwolnienie znajdzie zastosowanie, jak również ustalenia właściwego dla wspomnianej ulgi limitu przychodów pracownika.

Problemy pracodawców będą także wiązać się ze zmianą systemu rozliczania i wzoru formularza PIT-11.

Wszystkie te kwestie wydają się o tyle problematyczne, iż większość zmian weszła w życie już w trakcie, a nie od nowego roku podatkowego.

Mając powyższe na względzie, będzie nam miło zaoferować Państwu usługi dotyczące przygotowania i koordynacji procesu sporządzania informacji PIT-11 dla Państwa pracowników.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego zagadnienia, uprzejmie prosimy o kontakt.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs