Raport: Barometr cyberbezpieczeństwa. W obronie przed cyberatakami

Raport: Barometr cyberbezpieczeństwa

W 2018 roku skutki cyberprzestępczości dotknęły większość badanych firm w Polsce (68%). Dodatkowo, wzrost lub znaczący wzrost liczby prób cyberataków zanotowała 1/4 firm, natomiast ich spadek odnotowało zaledwie 8% przedsiębiorców. Pomimo nieuchronności wystąpienia cyberincydentu, zaledwie 57% ankietowanych firm opracowała procedury reagowania bądź plany zarządzania kryzysowego na wypadek wystąpienia cyberataku. Większość firm przyznała, że monitoruje bezpieczeństwo w nieregularny sposób.

1000

Kontakt

Michał Kurek KPMG w Polsce

Partner, Business Advisory, Szef Zespołu Cyberbezpieczeństwa w KPMG w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej

KPMG w Polsce

Adres e-mail

Zdjęcie z okładki raportu "Barometr cyberbezpieczeństwa. W obronie przed cyberatakami"

Element harware | Zdjęcie z okładki raportu "Barometr cyberbezpieczeństwa. W obronie przed cyberatakami"

Raport KPMG w Polsce pt. „Barometr cyberbezpieczeństwa. W obronie przed cyberatakami” powstał na podstawie badania zrealizowanego na próbie 100 firm. Badanie zostało zrealizowane metodą CATI (ang. Computer-Assisted Web Interview) wśród osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo IT (członków zarządu, dyrektorów ds. bezpieczeństwa, prezesów, dyrektorów IT lub innych osób odpowiedzialnych za ten obszar). Badanie zostało zrealizowane w lutym 2019 roku przez firmę Norstat Polska.

© 2023 KPMG Advisory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie