Global Mobility Services Alert: Projekt zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych od 2019 roku

Projekt zmian w podatku dochodowym od osób fizycznych

W dniu 24 sierpnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt”).

1000
Andrzej Marczak KPMG in Poland

Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego w Europie Środkowo-Wschodniej, Szef Zespołu ds. PIT w Polsce

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Global Mobility Services, a po prawej budowniczy na stelażu

Oprócz kwestii związanych z uszczelnieniem systemu podatków dochodowych poprzez m.in. dostosowanie polskich przepisów do wprowadzonych zmian w prawie Unii Europejskiej w zakresie opodatkowania niezrealizowanych zysków kapitałowych w przypadku przeniesienia składników majątku, rezydencji podatkowej lub stałego zakładu, Projekt zawiera istotne zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.
 

Opodatkowanie dochodów z wirtualnych walut

Zgodnie z Projektem, przychody z obrotu walutami wirtualnymi kwalifikowane będą odpowiednio do przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 17 ustawy PIT) lub zysków kapitałowych (art. 7b ustawy CIT). Co istotne, przychody te nie będą łączone z innymi przychodami z kapitałów pieniężnych (zysków kapitałowych). Kwalifikacja do źródła przychodów -kapitały pieniężne - dokonana zostanie nawet wtedy, gdy podatnik będzie osiągał przychody z obrotu walutami wirtualnymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W konsekwencji przyjęcia powyższych zasad, poniesiona strata z obrotu walutami wirtualnymi, nie będzie mogła być odliczona od innych dochodów podatnika, np. ze sprzedaży akcji czy też z prowadzonej działalności gospodarczej.
 

Nowe zasady rozliczania kosztów samochodu wykorzystywanego w działalności gospodarczej

Jak wynika z Projektu, zmianie ulegną zasady rozliczania wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodu w prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku wydatków związanych z używaniem auta wyłącznie na potrzeby działalności gospodarczej, kosztem - tak jak obecnie - będzie 100 proc. wydatków, ale po spełnieniu dodatkowych warunków (ewidencja przebiegu - jak w podatku VAT). W sytuacji gdy pojazd wykorzystywany jest zarówno na cele prywatne i na cele działalności gospodarczej, wówczas limit kosztów zostanie ograniczony do wysokości 50 proc. W odniesieniu do samochodów niewprowadzonych do ewidencji środków trwałych, obecna „kilometrówka” zastąpiona zostanie ograniczeniem kosztów do wysokości 20 proc. Zmianie ulegną także zasady amortyzacji samochodów osobowych. Obecny limit amortyzacji w wysokości 20 tys. EUR zostanie podniesiony do kwoty 150 tys. PLN. Zgodnie z Projektem, taki sam limit (150 tys. PLN) obejmie również opłaty wynikające z leasingu operacyjnego, najmu i dzierżawy aut. Będzie je można odliczyć od przychodu w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. PLN pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem leasingu, najmu lub dzierżawy. Obecnie opłaty te są kosztem w całości.
 

Ulga mieszkaniowa

Wprowadzona zmiana umożliwi skorzystanie z tzw. ulgi mieszkaniowej większej liczbie podatników poprzez wydłużenie obowiązującego dwuletniego okresu na dokonanie wydatków na cele mieszkaniowe do lat trzech. Ponadto Projekt doprecyzowuje, że w ustawowym terminie powinno dojść do nabycia prawa własności lub określonego prawa majątkowego, by ponoszone wydatki na własne cele mieszkaniowe zostały uwzględnione w ramach tzw. ulgi mieszkaniowej.
 

Wspólne zeznanie podatkowe

Zgodnie z projektowanymi przepisami, małżonkowie, a także osoby samotnie wychowujące dzieci, będą mogli rozliczyć się na preferencyjnych zasadach nawet wówczas, gdy złożą korektę zeznania rocznego po 30 kwietnia. Obecnie takie spóźnienie oznacza utratę prawa do preferencji. Zgodnie z uzasadnieniem do Projektu przewiduje się, że w większości omawiane przepisy wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianego Projektu, prosimy o kontakt.
 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs