Wyższe płace dla inżynierów rozwijających technologie – zmiany w stosowaniu 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu

Zmiany w stosowaniu 50-procentowych kosztów

1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowa regulacja wywołała radość, ale nie u wszystkich twórców – wraz z podniesieniem limitu odliczenia do kwoty stanowiącej górną granicę I progu podatkowego (85 528 zł) został wprowadzony katalog rodzajów działalności uprawnionych do stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodu. Co więcej, zgodnie z projektem przyjętym przez rząd 6 lutego br. katalog ma ulec dalszym zmianom – na szczęście już tylko na korzyść podatnika.

1000

2018-03-22 | Mateusz Kobyliński, Mateusz Zawadka

Wyższe płace dla inżynierów rozwijających technologie.

Zgodnie z art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, osiąganie przychodów z tytułu korzystania z autorskich praw majątkowych przez twórców oraz praw pokrewnych przez artystów wykonawców do stworzonych utworów w rozumieniu odrębnych przepisów oraz do rozporządzania tymi prawami wiąże się z prawem do odliczenia kosztów uzyskania przychodu w ryczałtowej wysokości 50% uzyskanego przychodu. Z rozwiązania tego, oprócz klasycznie pojmowanych twórców–artystów, dotychczas chętnie korzystali pracownicy tworzący utwory w ramach wykonywania obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Jako utwory zgłaszali m.in. raporty, prezentacje bądź szeroko pojętą dokumentację projektową.

Do tej pory wystarczyło, by rezultat pracy spełniał przesłanki uznania za utwór, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Jeżeli więc efektem wykonywania obowiązków służbowych były wytwory o indywidualnym charakterze, będące przejawem twórczej działalności człowieka, ustalone (uzewnętrznione) – a dla potrzeb kontroli skarbowej utrwalone – pracownik-twórca po przeniesieniu autorskich praw majątkowych na pracodawcę mógł zastosować 50-proc. koszty do uzyskanego honorarium autorskiego. Pracodawca mógł wypłacić dzięki temu wyższe wynagrodzenie netto przy tej samej wysokości wynagrodzenia brutto.

Od 1 stycznia 2018 r. stosowane dotychczas rozwiązanie uległo znacznemu ograniczeniu poprzez wprowadzenie w art. 22 ust. 9b ustawy o PIT możliwości stosowania podwyższonych kosztów w wysokości 50 % przychodu tylko do przychodów osiąganych z tytułu działalności:

  1. twórczej w zakresie architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu, urbanistyki, literatury pięknej, sztuk plastycznych, muzyki, fotografiki, twórczości audiowizualnej, programów komputerowych, choreografii, lutnictwa artystycznego, sztuki ludowej oraz dziennikarstwa;
  2. badawczo-rozwojowej oraz naukowo-dydaktycznej;
  3. artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej i estradowej, reżyserii teatralnej i estradowej, sztuki tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki, instrumentalistyki, kostiumografii, scenografii;
  4. w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów;
  5. publicystycznej.

Wprowadzenie zmian zostało przyjęte z mieszanymi reakcjami – muzycy, filmowcy, dziennikarze czy architekci cieszyli się z dwukrotnego zwiększenia obowiązującego przez ostatnie 5 lat limitu odliczeń. Tłumacze, graficy komputerowi, twórcy poradników czy prowadzący wykłady motywacyjne oraz szkolenia zostali pozbawieni możliwości stosowania 50-proc. kosztów. Natomiast w środowisku pracowników sektora IT zapanowała niepewność co do szerokości zakresu pojęcia „działalność twórcza w zakresie programów komputerowych” i w licznych komentarzach medialnych panuje zgoda w zasadzie tylko do bezpiecznego stosowania nowej regulacji przez programistów – w pozostałych przypadkach zaleca się ostrożność w stosowaniu nowych przepisów. Wiele kontrowersji wzbudziło też ograniczenie stosowania kosztów do przychodów osiąganych w dziedzinie literatury jedynie do literatury pięknej.

Co istotne, liczne niedoskonałości nowej regulacji zostały zauważone – rząd na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 6 lutego 2018 r. zdążył już przyjąć projekt zmian, które mają powiększyć katalog działalności uprawnionej do stosowania 50-proc. kosztów m.in. o działalność twórczą w zakresie inżynierii budowlanej, literatury (rozszerzenie – dotychczas ujęto jedynie beletrystykę), gier komputerowych (ważny dodatek do dotychczasowej regulacji o programach komputerowych), produkcji audialnej i audiowizualnej, a także tłumaczeń. Zmiany – ponieważ wpływają korzystnie na sytuację podatnika – mogą wejść w życie z mocą wsteczną od 1 stycznia br.
 

Mateusz Kobyliński – partner w zespole Global Mobility Services
Mateusz Zawadka – konsultant w zespole Global Mobility Services

 

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs