,,Łatanie własnych dziur’’ ustawodawcy w zakresie podatków dochodowych

Naprawianie błędów ustawodawcy

2018-03-21

Grafika; Temida z wagą na tle nieba; Dokumentacja cen transferowych; Artykuł: ",,Łatanie własnych dziur’’ ustawodawcy w zakresie podatków  dochodowych"

Dnia 15 marca 2018 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Przedmiotowe rozporządzenie dotyczy dokumentacji cen transferowych za lata 2017 – 2018. Ministerstwo Finansów planuje ponadto wprowadzenie kolejnych zmian dotyczących sporządzania dokumentacji podatkowych. Co najistotniejsze, znowelizowane przepisy będą mogły obowiązywać z mocą wsteczną (tj. z dniem 1 stycznia 2018 r.). Nie są to jedyne zmiany mające na celu sprostowanie popełnionych błędów legislacyjnych.

Przypomnijmy, że obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych z podmiotami powiązanymi dotyczą podatników, których przychody lub koszty w roku poprzedzającym osiągnęły próg 2.000.000 EUR.

Zakres obowiązku dokumentacyjnego dotyczący cen transferowych został znacznie rozszerzony na podstawie przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 r. i różni się on w zależności od wysokości osiągniętych przez podatników przychodów lub kosztów, które określone zostały w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zmiany w zakresie cen transferowych

W związku z docierającymi do Ministerstwa Finansów sygnałami od podatników, dotyczącymi trudności dopełnienia obowiązku dokumentacyjnego w ustawowym terminie na złożenie rocznego zeznania podatkowego, tj. do końca marca 2018 r., przygotowany został projekt rozporządzenia mający na celu umożliwienie podatnikom terminowe spełnienie ciążących na nich obowiązków. Rozporządzenie to zostało opublikowane w dniu 15 marca. Informowaliśmy już o nim na naszym blogu.

Rozporządzeniem z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej Minister Finansów wydłuża termin na sporządzenie dokumentacji podatkowej, złożenie oświadczenia o jej sporządzeniu oraz dołączenie do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania CIT-TP do końca września bieżącego oraz następnego roku, zarówno w zakresie terminów upływających w 2018 r jak i w roku kolejnym.

Ponadto, jak wynika z komunikatu Ministerstwa Finansów opublikowanego 16 lutego 2018 r., planowane zmiany w zakresie cen transferowych mogłyby obowiązywać z mocą wsteczną, od dnia 1 stycznia 2018 r., ze względu na ważny interes podatników. Z wywiadu udzielonego przez Panią Joannę Pietrasik, Dyrektor Departamentu Cen Transferowych w Ministerstwie Finansów wynika, że najprawdopodobniej zmianie ulegnie wysokość progów sporządzania dokumentacji dotyczących transakcji zawieranych po 1 stycznia 2018 roku. Minimalny próg miałby wynosić nie 2 mln EUR jak obecnie, a 10 mln EUR.

Mając na uwadze, że są to dopiero plany Ministerstwa Finansów, należy przyjąć, że projektowane zmiany zostaną uchwalone najprawdopodobniej w drugim kwartale 2018 roku. Zastrzeżenia budzi w tej sytuacji ciążący na podatniku obowiązek udokumentowania zawieranych transakcji, który zwłaszcza w przypadku usług niematerialnych powinien być wykonywany na bieżąco.

Naprawianie błędów

Uchwalanie zmian w zakresie prawa podatkowego ze skutkiem wstecznym ze względu na interes podatnika jest niestety w Polsce coraz częstszą praktyką. Przykładem takiego działania jest planowana ,,naprawa’’ błędów legislacyjnych obowiązujących na skutek nowelizacji ustawy PIT i CIT z dnia 27 października 2017 r. Należy do nich m.in. opodatkowanie wkładów pieniężnych do firmy wynikające z literalnego odczytania zmian wchodzących w życie od 1 stycznia 2017r. Mimo, iż od czasu dokonania zapewnień przez Ministerstwo, nadal ustawa zmieniająca ustawy podatkowe nie została uchwalona.

W tej sprawie, Minister Finansów dnia 2 marca 2018 r. wydał interpretację ogólną Nr DD6.8201.1.2018 rozstrzygającą, iż wkład pieniężny do spółki nie skutkuje powstaniem przychodu. Sam przyznaje jednak, że literalne brzmienie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy CIT może budzić wątpliwości.

Przytoczone powyżej przykłady mogą świadczyć o braku pewności prawa, czyli filaru na którym ma się opierać nowo uchwalona Konstytucja Biznesu oraz czasochłonności procesu naprawy wprowadzonych błędów legislacyjnych.

Bądź z nami w kontakcie