TP Alert: Wzór dokumentu elektronicznego dla formularza CBC-P został opublikowany

Wzór dokumentu elektronicznego dla formularza CBC-P

Dla części dużych wielonarodowych grup kapitałowych, których rok sprawozdawczy zakończył się 31 grudnia 2016 r., już wkrótce upłynie termin na przekazanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej powiadomienia dotyczącego informacji o grupie podmiotów. Powiadomienie dotyczące roku 2016 powinno być złożone już do końca października bieżącego roku, a dotyczące roku 2017 – do końca grudnia bieżącego roku. 12 października opublikowano wzór dokumentu elektronicznego dla formularza CBC-P.

1000
Wzór dokumentu elektronicznego dla formularza CBC-P został opublikowany

Przypominamy, iż Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami, nakłada na niektóre polskie podmioty należące do międzynarodowych grup kapitałowych obowiązek przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) powiadomienia zawierającego informację o tym, który podmiot z grupy i w której jurysdykcji podatkowej przekaże właściwym organom skarbowym informację o grupie podmiotów (tzw. raport Country-by-Country, CbC).

W dniu 12 października 2017 r. Ministerstwo Finansów opublikowało komunikat, w którym poinformowało, iż oficjalna wersja wzoru dokumentu elektronicznego CBC-P została udostępniona w Centralnym Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych na platformie ePUAP (zob. wzór nr 2017/10/09/4487).

Ponadto Ministerstwo poinformowało, iż od dnia 19 października 2017 r. produkcyjna bramka systemu e-Deklaracje będzie umożliwiała przyjmowanie notyfikacji CBC-P. Ministerstwo prowadzi prace nad przygotowaniem interaktywnej wersji dokumentu.

Należy zaznaczyć, iż nie zostało ogłoszone rozporządzenie w zakresie wzoru przedmiotowego formularza. Oznacza to, iż podmioty zobowiązane do złożenia powiadomienia będą miały możliwość złożenia powiadomienia w formie elektronicznego formularza (który powinien być dostępny od 19 października br.) bądź mogą wysłać pisemne powiadomienie na wskazany w komunikacie adres:

Ministerstwo Finansów
Departament Poboru Podatków
ul. Świętokrzyska 12
00-916 Warszawa

Zachęcamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w odniesieniu do opisanych powyżej kwestii.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs