Zwiększenie ulgi podatkowej na B+R od 2018 roku

Zwiększenie ulgi podatkowej na B+R od 2018 roku

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało projekt zmian do ulgi B+R oraz innych przepisów związanych z pobudzaniem innowacyjności.

1000
Kiejstut Żagun KPMG w Polsce

Partner, Dział doradztwa podatkowego, Szef Zespołu ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

KPMG w Polsce

Adres e-mail
Zwiększenie ulgi podatkowej na B+R od 2018 roku

Zwiększone korzyści z ulgi

Projekt ustawy zakłada znaczne zwiększenie premii w postaci dodatkowego odliczenia kosztów kwalifikowanych od podstawy opodatkowania do:

 • 100 proc. w odniesieniu do wszystkich kategorii kosztów kwalifikowanych dla wszystkich przedsiębiorstw (w 2017 roku jest to: 50 proc. dla MŚP oraz 30-50 proc. dla dużych przedsiębiorstw);
 • 150 proc. w odniesieniu do wszystkich kategorii kosztów kwalifikowanych dla podatników posiadających status centrum badawczo-rozwojowego (CBR).
   

Przykładowa premia podatkowa skalkulowana według proponowanej od 2018 r. wysokości ulgi

Rok Roczne koszty prac rozwojowych Efektywne obniżenie podatku dochodowego
do zapłaty*(CBR)
2017 10 000 000 PLN 950 000 PLN (950 000 PLN)*
2018 10 000 000 PLN 1 900 000 PLN (2 850 000 PLN)*
2019 10 000 000 PLN 1 900 000 PLN (2 850 000 PLN)*
Łącznie 30 000 000 PLN 4 750 000 PLN (6 650 000 PLN)*

Rozszerzenie oraz doprecyzowanie katalogu kosztów kwalifikowanych

Projekt rozszerza i doprecyzowuje katalog kosztów kwalifikowanych w zakresie, między innymi:

 • wynagrodzenia pracowników, które będą mogły zostać zakwalifikowane do ulgi w takiej części w jakiej dany pracownik poświęca się realizacji działalności B+R (usunięcie zapisu „zatrudnienia w celu …”, który powoduje różnice interpretacyjne);
 • kosztem kwalifikowanym będzie wynagrodzenie osób fizycznych zaangażowanych w działalność B+R na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło;
 • kosztem kwalifikowanym będzie nabycie sprzętu specjalistycznego dla B+R, niebędącego środkami trwałymi.
   

Dodatkowe korzyści dla CBR

Podatnicy o statusie CBR uzyskają dodatkowe korzyści w postaci:

 • zwiększonej wysokości premii – 150 proc. kosztów kwalifikowanych;
 • rozszerzonego katalogu kosztów kwalifikowanych:
  • amortyzacja budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością wykorzystywanych w działalności B+R;
  • nabycie od podmiotów innych niż jednostki naukowe ekspertyz, opinii, usług doradczych i usług równorzędnych, badań, wiedzy technicznej i patentów lub licencji na chroniony wynalazek.
 • możliwości uzyskania statusu CBR dla podmiotów osiągających przychody od 2,5 mln PLN.
   

Pozostałe wybrane zmiany przewidziane przez projekt ustawy

 • umożliwienie korzystania z ulgi B+R dla podatników prowadzących działalność na terenie SSE w zakresie działalności „nie strefowej”;
 • wydłużenie zwolnienia z opodatkowania dochodu spółek, których wyłącznym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji finansowych z tytułu zbycia udziałów (akcji) w podmiotach prowadzących działalność B+R oraz nabytych w latach 2016-2023;
 • ułatwianie rozwoju kariery naukowej w połączeniu z opracowywaniem i wdrażaniem rozwiązań komercyjnych w przedsiębiorstwach – zmiana ma zachęcić naukowców i firmy do większej współpracy.
   

Jak możemy pomóc?

Zespół Ulg i Dotacji KPMG jest częścią międzynarodowej sieci ekspertów KPMG R&D Incentives Network. To eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w identyfikacji oraz pozyskiwaniu ulg i dotacji na B+R na świecie i w Polsce.

Oferujemy w pełni kompleksowe podejście umożliwiające przedsiębiorstwom skorzystanie z nowej ulgi na B+R, m.in:

 • pomoc w uzyskania statusu centrum badawczo-rozwojowego;
 • mapowanie czynności i kosztów kwalifikujących się do odliczenia;
 • pomoc w rachunkowym wyodrębnieniu kosztów kwalifikowanych;
 • obliczenie wysokość ulgi B+R;
 • przygotowanie raportu z działalności B+R oraz pomoc w wypełnieniu deklaracji;
 • pomoc w dostosowaniu przedsiębiorstwa organizacyjno-prawnie i rachunkowo do efektywnego wykorzystania ulgi.

Nasze wieloletnie doświadczenie w pozyskiwaniu wsparcia na projekty B+R oraz współpraca z ekspertami naukowo-technicznymi daje naszym klientom komfort w zakresie efektywnego i zarazem bezpiecznego odliczenia ulgi na B+R.
 

© 2023 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji mają charakter ogólny i nie odnoszą się do sytuacji konkretnej firmy. Ze względu na szybkość zmian zachodzących w polskim prawodawstwie prosimy o upewnienie się w dniu zapoznania się z niniejszą publikacją, czy informacje w niej zawarte są wciąż aktualne. Przed podjęciem konkretnych decyzji proponujemy skonsultowanie ich z naszymi doradcami.

Bądź z nami w kontakcie