• 1000

(english version below)

KPMG wraz z astoryaVC po raz kolejny zapraszają na wydarzenie z serii „AI in insurance", podczas którego eksperci zaprezentują konkretne studia przypadków i rozwiązania, wykorzystujące metody sztucznej inteligencji we wszystkich obszarach ubezpieczeń, od aktuarialnego po likwidację szkód.

Szczegóły wydarzenia:

  • Lokalizacja: online  
  • Data: 10 kwietnia 2024 r.
  • Godziny: 10:00-12:00

 

Spotkanie odbędzie się w języku angielskim.

AstoryaCV, to wiodący fundusz VC, inwestujący w start-upy z branży insurtech w Europie, w tym inwestycje wzajmujących się sztuczną inteligencją i danymi dla firm ubezpieczeniowych. Fundusz podsumował swoje poszukiwania inwestycyjne w niedawnym raporcie „Stan sztucznej inteligencji w Insurance Europe”.

Rejestracja

Prosimy o zgłoszenia poprzez uzupełnienie formularza, wykorzystując przy tym służbowy adres e-mail. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

We invite you to the event AI in insurance, during which KPMG and astorya.vc will present specific case studies and solutions using artificial intelligence methods in all areas of insurance, from actuarial to claims handling.

Details:

  • Localization: online
  • Date: April 10, 2024 | 10 a.m. to 12 p.m.

AstoryaCV is a leading VC fund investing in insurtech startups in Europe, including investment in 4 AI & data companies for insurance companies. The fund summarized its investment search in the recent report "The State of AI in Insurance Europe".

Registration

Please confirm your presence by completing the form using your business email address. Participation in the event is free of charge, but only possible upon registration. Please send your registration forms using your corporate email address. The Organizer reserves the right to select submissions, change the date or cancel the event.

Skontaktuj się z nami

W przypadku pytań do wydarzenia, zachęcamy do kontaktu

informative image