• 1000

Zapraszamy na premierę cyklicznego raportu „Property Lending Barometer” opracowanego przez ekspertów KPMG. Spotkanie będzie okazją do dyskusji na temat perspektyw jakie rysują się przed inwestorami i deweloperami w obszarze finasowania nieruchomości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej (CEE). Wydarzenie odbędzie się 12 grudnia 2023 r. w Warszawie. 

Wobec licznych zmian w otoczeniu biznesowym tj. zmieniającej się legislacji Unii Europejskiej w kwestii zrównoważonego rozwoju, nowych trendów i zmieniającej się koniunktury w poszczególnych sektorach nieruchomości komercyjnych czy też niepewnej sytuacji gospodarczej, zmienia się podejście banków do finansowania poszczególnych grup aktywów inwestycyjnych.

Aby zrozumieć nowe oczekiwania sektora finansowego wobec inwestorów aktywnych na rynku nieruchomości komercyjnych, przeprowadziliśmy ankietę wśród banków finansujących nieruchomości na terenie Europy Środkowo-Wschodniej. Wyniki badania zostały zaprezentowane w publikacji Property Lending Barometer, którą KPMG wydaje cyklicznie od 12 lat. Jednakże, tym razem poza pokazaniem zmieniającego się podejścia instytucji finansowych do finasowania nieruchomości, chcemy pokazać gościom zmiany w otoczeniu biznesowym i zaprosić na panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli sektora bankowego, inwestorów i deweloperów, aby poznać perspektywę poszczególnych uczestników rynku.

 

Podczas spotkania eksperci KPMG odpowiedzą na pytania:
- Jakie zmiany obserwujemy w otoczeniu biznesowym sektora bankowego finansującego nieruchomości komercyjne?
- Jak wobec tych zmian, ewoluuje podejście banków do udzielania finasowania w sektorze nieruchomości? – wyniki ankiety przeprowadzonej wśród ponad 50 banków,
- Jak nowe okoliczności rynkowe zmieniają perspektywę poszczególnych uczestników rynku? – panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli sektora bankowego, inwestorów i deweloperów. 

Szczegóły konferencji

Miejsce:
Restauracja Amar Beirut, Fabryka Norblina, ul. Żelazna 51/53

Data:
12 grudnia 2023 r.

Agenda:
08:30–09:00 | Rejestracja i kawa
09:00–09:30 | Prezentacja
09:30–10:00 | Panel dyskusyjny
10:00–11:30 | Rozmowy kuluarowe i zakończenie

Rejestracja

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail do 7 grudnia br. do godz. 17:00. Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia. Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

informative image