• 1000

Akademia International Tax to nowy cykl spotkań, w ramach którego eksperci KPMG poruszają najważniejsze i najbardziej aktualne zagadnienia w obszarze podatków międzynarodowych oraz podatku CIT.

Podczas pierwszego ze spotkań omówiono wybrane wyzwania podatkowe, z jakimi muszą mierzyć się podmioty uczestniczące w reorganizacjach grup kapitałowych (m. in. połączenia, podziały itp., krajowe, jak i międzynarodowe). Formuła spotkania oparta o praktyczne przykłady (uwzględniające m.in. najnowsze zmiany w KSH), które pozwolą lepiej zrozumieć towarzyszące reorganizacjom mechanizmy i ich skutki podatkowe. Nasi eksperci przedstawią także najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych i wyjaśnią jego znaczenie dla reorganizacji kapitałowych.

Zakres tematyczny spotkania:

  • Podstawowe typy reorganizacji kapitałowych – praktyczna perspektywa z uwzględnieniem najnowszych zmian w KSH;
  • Neutralność podatkowa reorganizacji kapitałowych – warunki i nowe wyzwania;
  • Najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych, a praktyka organów skarbowych.

Spotkanie poprowadzą: Michał Niżnik (Partner), Mariusz Kułagowski (Senior Manager); Andrzej Zyga (Manager) oraz Krzysztof Holke (Manager)

Rejestracja

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail poprzez uzupełnienie formularza rejestracyjnego. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość selekcji zgłoszeń, zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

informative image