Polski przemysł kosmiczny ma realne szanse czynnie uczestniczyć w rozwoju światowego sektora. Istotnym bodźcem rozwojowym, obok wiedzy i technologii, mogą być również właściwie wykorzystane uwarunkowania prawne, w szczególności podatkowe i dotacyjne. Podczas webinaru "Podatkowe i dotacyjne aspekty rozwoju przemysłu kosmicznego w Polsce" eksperci KPMG przedstawią:

  • przykłady zastosowania technologii kosmicznych,
  • analizę krajowych regulacji opodatkowania przemysłu kosmicznego,
  • ogólne koncepcje opodatkowania przemysłu kosmicznego,
  • dostępne instrumenty podatkowe i dotacyjne oraz potencjalne korzyści.

 

Rejestracja

Rejestracja na wydarzenie możłiwa będzie do momentu rozpoczęcia wydarzenia, czyli do 12 września 2023 r. do godz. 11:00.  

Udział w webinarze jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia.

informative image