• 1000

Zapraszamy na spotkanie „Efektywność operacyjna czy zarządzanie doświadczeniami klientów i pracowników – jak rozwiązania low-code mogą wspierać organizację”, które odbędzie się 20 czerwca 2023 r. w Warszawie (Biuro KPMG, ul. Inflancka 4a, 16 piętro) w godzinach 15:00–17:30.

W trakcie spotkania eksperci KPMG wskażą zastosowanie low-code w takich obszarach jak obsługa klienta i pracowników, raportowanie ESG czy obsługa procesów finansowych.

Firmy obecnie skupiają się na ciągłym podnoszeniu efektywności, jednak zwracają również coraz większa uwagę na zarządzanie doświadczeniami klientów i pracowników (Customer & Employee Experience). Aby zmiany te były trwałe, ważne jest wsparcie tych działań odpowiednimi narzędziami transformacji cyfrowej organizacji, poprzez zapewnienie nowych technologii, takich jak tzw. low-code. Gwarantują one szybką adaptację zmiany przez użytkowników i znaczące skrócenie czasu wdrożeń do pojedynczych tygodni.

Podczas wydarzenia eksperci KPMG, wraz z zaproszonymi gośćmi, zaprezentują także:

  • Wyniki najnowszego badania odnośnie sposobu zastosowań przez firmy platformy low-code i korzyści z tego wynikających
  • Podejście do Customer & Employee Experience zapewniające pozytywny wpływ na efektywność operacyjną organizacji
  • Prezentację zastosowań platformy low-code w różnych obszarach działalności firm.

Rejestracja

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Prosimy o potwierdzenie obecności do 19 czerwca 2023 r. do godziny 17:00 poprzez uzupełnienie formularza, wykorzystując przy tym służbowy adres e-mail.

Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia. Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

informative image