• 1000

W październiku wchodzi w życie CBAM – regulacja, wprowadzająca graniczny mechanizm dostosowania cen wysokoemisyjnych produktów wyprodukowanych poza Unią Europejską. Obowiązek będzie z czasem oznaczać nie tylko konieczność ponoszenia opłat przez podmioty importujące, ale także nowe obowiązki raportowe związane ze śladem węglowym.

Zapraszamy na wydarzenie, które odbędzie się 19 czerwca 2023 r. w godzinach 14:00-15:00 w formule online.

Ekspertka KPMG podczas wydarzenia przybliży kluczowe zagadnienia związane z regulacją oraz przedstawi w jaki sposób przygotować się do jej obowiązywania.

Poruszane zagadnienia będą dotyczyły:

  • Opisu regulacji CBAM w kontekście działań klimatycznych Unii Europejskiej, charakterystyki regulowanych rynków i sektorów w kontekście śladu węglowego
  • Wpływu regulacji CBAM na podmioty prowadzące działalność gospodarczą w Unii Europejskiej oraz na producentów spoza UE.
  • Sposobu działania regulacji CBAM w praktyce i mechanizmu raportowania emisji z produktów importowanych.
  • Najważniejszych zagadnień dotyczących sposobu obliczania emisji z produktów importowanych oraz sposobu ich weryfikacji.

Rejestracja

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail.

Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia. Spotkanie odbędzie się w języku polskim. 

informative image