• 1000

Zapraszamy do retransmisji z trzeciego spotkania online z cyklu KPMG Innovation in Action, pod tytułem Wyzwania i pułapki AI – jakie narzędzia pozwalają ich uniknąć? 

W trakcie wydarzenia gość specjalny, Pamela Krzypkowska, Cloud Solution Architect, Microsoft, w rozmowie z ekspertem KPMG – Łukaszem Dylewskim, rozwineła zagadnienia związane z wyzwaniami, które stawia przed nami AI. Eksperci poruszyli tematy takie jak niepoprawnie zdefiniowane procesy, brak zrozumienia AI w organizacji, czy nierealistyczne oczekiwania. Zaprezentowali również wyzwania technologiczne, jakimi są czas realizacji, trudności we wdrożeniu rozwiązania na produkcję, a także utrzymanie i skalowanie.

Webinar odbędzie się 30 marca 2023 r. w godzinach 14:00-15:00.

Prelegenci

  • Pamela Krzypkowska, Cloud Solution Architect, Microsoft
  • Łukasz Dylewski, Dyrektor, Data Science & AI Leader, KPMG w Polsce

Agenda

 

1. Powitanie, przedstawienie prowadzących i tematu webinaru

2. Wprowadzenie do AI:

  • Czym jest?
  • Jaki ma potencjał?
  • Taksonomia: AI, ML, Data Science, Use Case, różnica pomiędzy eksperymentowaniem a produkcją

3.  Główne kierunki Sztucznej Inteligencji w biznesie

  • Prognozowanie – Modele prognostyczne
  • Rekomendacje – Modele rekomendacyjne + uplift / Causal
  • Automatyzacja kognitywna – Deep Learning, Chat GPT / GPT 4 / Copiloty

4. Wyzwania i jak je możemy zaadresować?

  • Wyzwania biznesowe
  • Wyzwania technologiczne

Rejestracja

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail.

Organizator zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość zmiany terminu lub odwołania wydarzenia. Spotkanie odbędzie się w języku polskim. 

informative image