• 1000

W dniu 26 stycznia 2023 r. Michał Komar poprowadzi panel „Rozporządzenia UE (MDR / IVDR) w odwrocie?” podczas wydarzenia Medical Pro Events.

Podczas prelekcji zostaną poruszone zagadnienia takie jak: 

  • planowane wydłużenie okresów przejściowych dla wyrobów medycznych certyfikowanych na podstawie dyrektyw UE,
  • tymczasowe rozwiązanie dla wyrobów niespełniających wymogów MDR,
  • przeklasyfikowanie wyrobów „niemedycznych”, wspólne specyfikacje i rozpoczęcie stosowania do nich MDR.

Rejestracja

Organizatorem wydarzenia „Wyroby medyczne w teorii i praktyce 2023 rokiem zmian" jest jest Medical Pro Events. Rejestracja oraz więcej informacji dostępne na oficjalnej stronie.

Wydarzenie odbędzie się w dniach 25-26 stycznia 2023 r. w formule hybrydowej. 

informative image