Forum Ekonomiczne w Karpaczu

W dniach 6-8 września w Karpaczu odbędzie się 31. Edycja Forum Ekonomicznego

Forum

Forum Ekonomiczne w Karpaczu

Eksperci KPMG wezmą udział w pięciu panelach dyskusyjnych:

• Wspólny Panel Otwarcia – Stan cyfryzacji w Polsce. Czas na działania. 6.09.2022, godz. 16:50 – 18:05 

Polska zajmuje 24. miejsce w Unii Europejskiej w indeksie DESI w zakresie cyfryzacji. Polacy nadal nie posiadają wystarczających kompetencji cyfrowych, a małe i średnie firmy nie wykorzystują masowo najnowszych technologii. Podjęto szereg działań na szczeblu krajowym, jednak nadal wiele z nich nie zrealizowano. Które branże już są cyfrowe, a które nie? Jakie działania podjąć aby przyspieszyć agendę cyfrową w Polsce?
Radosław Kowalski –  Partner w KPMG w Polsce


•    Zrównoważony rozwój nieruchomości | 6.09.2022 godz. 15:40 – 16:40

Jak będą wyglądać przekształcenia rynku nieruchomości? - Jakie wyzwania dla sektora budownictwa wynikają z planowanych regulacji unijnych (m.in. Europejski Zielony Ład, reforma ETS, CBAM, raportowanie pozafinansowe itd.) - Co to jest ekologiczne budownictwo i co to tak naprawdę oznacza dla mieszkańców? - Jak ekologiczne budownictwo zmieni otoczenie co to oznaczać będzie dla organizacji i życia miast i lokalnych społeczności. - aspekt środowiskowy i społeczny
- Przemysław Oczyp – Partner w KPMG w Polsce

•    Ratingi ESG kluczem w procesie decyzji inwestycyjnych | 7.09.2022 godz. 12:35 – 13:35

Wzrost znaczenia czynników związanych z ochroną środowiska, kwestiami społecznymi oraz ładem korporacyjnym następuje ze względu na ramy regulacyjne, ale również zmieniające się priorytety banków, inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych. Najwięksi inwestorzy oczekują aktywnej odpowiedzialności od firm, w które inwestują i są bardziej skłonni do finansowania spółek z dobrymi wynikami ESG. Ratingi ESG często mogą pomóc w identyfikacji spółek spełniających te wymagania.
- Przemysław Oczyp –  Partner w KPMG w Polsce

•    Zielona cyfryzacja - czy Polacy są otwarci na nowe technologie i cyfryzację, która może rozwiązać ważne problemy Polski7.09.2022 godz. 14.55 – 15.55

Zielona transformacja, green deal, gospodarka o obiegu zamkniętym, zrównoważony rozwój to obszary, które odgrywają coraz większą rolę w budowaniu nowoczesnych państw. Ich realizacja będzie kluczowa w obliczu postępujących zmian klimatycznych, rosnących cen energii oraz nadmiernej produkcji i konsumpcji. Jednak bez zmiany podejścia wśród społeczeństwa trudno będzie ruszyć z zieloną cyfryzacją. Chodzi nie tylko o świadomość wyzwań klimatycznych, ale również o gotowość do skorzystania z rozwiązań technologicznych, które są filarem zielonej transformacji. Czy społeczeństwo jest gotowe? Co wie o ESG/SDG?
- Przemysław Oczyp –  Partner w KPMG w Polsce

•   Cyberbezpieczeństwo, cyberwojna – implikacje dla polskich organizacji”, 7.09.2022 godz. 17:15 – 18:15 


Cyberataki w ostatnich latach stały się zjawiskiem powszechnym. Cyfryzacja przedsiębiorstw i społeczeństw, napędzana przez pandemię, jeszcze bardziej zwiększyła skalę i złożoność cyberprzestępczości. Rosyjska inwazja militarna w Ukrainie dodatkowo pokazała, że cyberwojna to realne zagrożenie. W jaki sposób polskie przedsiębiorstwa i organizacje powinny stawić czoła tym wyzwaniom? Jak skutecznie zarządzać cyberbezpieczeństwem w obliczu trudności ze znalezieniem i utrzymaniem specjalistów?
- Michał Kurek –
 Partner w KPMG w Polsce

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji jest „Europa w obliczu nowych wyzwań”. Organizatorem Forum jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.  Podczas Forum odbędzie się ponad 300 paneli i dyskusji merytorycznych.

 

informative image