Webcast Bydgoskiego Klastra Informatycznego i KPMG dot. wsparcia działalności B+R+I oraz przedsięwzięć inwestycyjnych

Webcast odbędzie się 06 kwietnia 2022 r. w godz. 10:00 – 12:00

Webcast

Wsparcie działalności B+R+I oraz przedsięwzięć inwestycyjnych

Bydgoski Klaster Informatyczny oraz KPMG zapraszają na bezpłatne spotkanie online pt.: „Wsparcie działalności B+R+I oraz przedsięwzięć inwestycyjnych”. 

Zarejestruj się na wydarzenie

 

Tworzenie innowacji, cyfryzacja oraz inwestycje w rozwój to przedsięwzięcia, które wymagają zaplanowania oraz zwiększonych nakładów. Wykorzystanie w tym zakresie możliwości płynących z dostępnych form wsparcia – ulg podatkowych lub dotacji pieniężnych – zachęca do zwiększenia działań oraz poprawia ich efektywność ekonomiczną. W ramach wydarzenia przedstawione zostaną możliwości dotacyjne i ulgi podatkowe wraz z praktycznymi wskazówkami jak czerpać z nich korzyści.

Agenda

— Możliwe finansowania z wielu źródeł; 

— Polski Ład: zmienione i nowe ulgi oraz zachęty podatkowe;

● Ulga na działalność B+R

● Preferencyjne opodatkowanie IP Box

● Polska Strefa Inwestycji (+ grant rządowy)

● Ulga na innowacyjnych pracowników

● Ulga na prototypy (wdrożeniowa)

● Ulga na robotyzację

● Ulga na ekspansję (promocję)

● Ulga na działania CSR 

— UE 2021-2027: nowe możliwości dotacyjne w ramach funduszy unijnych. 

 

Rejestracja 

Zgłoszenia za pośrednictwem formularza online przyjmujemy do czasu rozpoczęcia spotkania tj. do 6 kwietnia do godz.10:00.  
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po rejestracji i akceptacji zgłoszenia. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail. Organizator webcastu zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość odwołania wydarzenia.

Zarejestruj się na wydarzenie
informative image