Wsparcie działalności B+R+I oraz przedsięwzięć inwestycyjnych

Webcast odbędzie się 16 marca 2022 r.

Webcast

Wsparcie działalności B+R+I oraz przedsięwzięć inwestycyjnych

Klaster Zrównoważona Infrastruktura i KPMG zapraszają na bezpłatne spotkanie online pt.: „Wsparcie działalności B+R+I oraz przedsięwzięć inwestycyjnych”. Webcast odbędzie się 16 marca 2022 r. w godz. 11:00 - 13:00.

Tworzenie innowacji, inwestycje, cyfryzacja, zwiększanie kompetencji czy adaptacja przyjaznych środowiskowo rozwiązań to przedsięwzięcia, które wymagają zaplanowania oraz zwiększonych nakładów. Wykorzystanie w tym zakresie możliwości płynących z dostępnych form wsparcia – ulg podatkowych lub dotacji pieniężnych – zachęca do zwiększenia działań oraz poprawia ich efektywność ekonomiczną. W ramach wydarzenia przedstawione zostaną możliwości dotacyjne i ulgi podatkowe wraz z praktycznymi wskazówkami jak czerpać z nich korzyści.

Zarejestruj się na wydarzenie

Agenda

 • Możliwe finansowania z wielu źródeł - Przedstawienie graficzne obszarów działalności oraz zmapowanie ich z potencjalnymi źródłami wsparcia;
 • Polski Ład: zmienione i nowe ulgi i zachęty podatkowe;
  • Ulga na działalność B+R
  • Preferencyjne opodatkowanie IP Box
  • Polska Strefa Inwestycji (+ grant rządowy)
  • Ulga na innowacyjnych pracowników
  • Ulga na prototypy (wdrożeniowa)
  • Ulga na robotyzację
  • Ulga na ekspansję (promocję)
  • Ulga na działania CSR 
 • UE 2021-2027: nowe możliwości dotacyjne w ramach funduszy unijnych - Omówienie potencjalnych możliwości wynikających z nadchodzących Funduszy Europejskich na lata 2021-2027, w tym modułowego podejścia do wnioskowania o wsparcie. Obszary zainteresowania: projekty B+R, infrastruktura B+R, digitalizacja, kompetencje, zazielenienie.


Rejestracja 

Zgłoszenia za pośrednictwem formularza online przyjmujemy do czasu rozpoczęcia spotkania tj. do 16 marca do godz.11:00.  
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po rejestracji i akceptacji zgłoszenia. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail. Organizator webcastu zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość odwołania wydarzenia.

Zarejestruj się na wydarzenie
informative image