Ulgi podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu

Retransmisja webcastu z dnia 30 listopada 2021 r.

Retransmisja webcastu

Ulgi podatkowe wprowadzone w ramach Polskiego Ładu

Zapraszamy na retransmisję webcastu, podczas którego wyjaśnimy jak praktycznie wykorzystać zmienione oraz nowe ulgi podatkowe wprowadzane w ramach Polskiego Ładu. Eksperci skupią się na omówieniu case study i praktycznych przykładów wdrażanych rozwiązań.

 
W ramach przygotowanych analiz przypadków omówimy praktyczne aspekty zastosowania ulg oraz możliwości ich uzupełnienia z wykorzystaniem dotacji. Zmiana dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych zachęt podatkowych w połączeniu z otwierającą się perspektywą funduszy unijnych na lata 2021-2027 tworzy bowiem dla przedsiębiorstw atrakcyjne środowisko do rozwoju i ekspansji. Wiedza o potencjalnych możliwościach stosowania wsparcia z różnych źródeł oraz umiejętne ich wdrożenie zachęca do podjęcia nowych lub zintensyfikowanie dotychczasowych działań B+R+I oraz zwiększa ich efektywność kosztową.

Rejestracja na wydarzenie


 
Agenda:

● Szerokie możliwości finansowania działalności rozwojowej i inwestycyjnej;

● Polski Ład: zmienione i nowe ulgi i zachęty podatkowe;

● UE 2021-2027: nowe możliwości dotacyjne w ramach funduszy unijnych.

 

Rejestracja i udział w wydarzeniu online

Wydarzenie odbędzie się 30 listopada 2021 r. w godz. 14:00 - 15:00. Zgłoszenia są przyjmowane do rozpoczecia webcastu za pośrednictwem formularza online.
 
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po rejestracji i akceptacji zgłoszenia. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail. Organizator webcastu zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń, a także możliwość  odwołania wydarzenia.

Rejestracja na wydarzenie

  

 

 

informative image