Zmiany VAT dla e-commerce

Webcast odbył się 24.06.2021

Retransmisja webcastu

Zmiany VAT dla e-commerce

Już 1 lipca 2021 r. wchodzą w życie przepisy dotyczące tzw. pakietu e-commerce. Polscy przedsiębiorcy, chcący działać na rynkach Unii Europejskiej, mają mało czasu na ich implementację. Jednocześnie zmiany mogą mieć znaczący wpływ na działalność firm i stanowić o przewadze konkurencyjnej tych podmiotów, które najlepiej odnajdą się w nowej sytuacji. 

KPMG oraz PAIH zapraszają na retransmisję webcastu „Zmiany VAT dla e-commerce” adresującego najważniejsze zmiany wchodzące w ramach całej Unii Europejskiej. 

Zarejestruj się


Agenda 

● Obecny model rozliczeń VAT w przypadku unijnego e-commerce i wynikające z niego zagadnienia praktyczne dla polskich przedsiębiorców.

● Wprowadzenie jednolitej procedury One Stop Shop od 1 lipca 2021 r. w ramach całej Unii Europejskiej (UE).

● Praktyczne konsekwencje dla polskich przedsiębiorców po wdrożeniu procedury One Stop Shop – m.in. kwestie rejestracji/wyrejestrowania w poszczególnych krajach, konieczność dostosowania procesów VAT compliance.

● Ekspansja zagraniczna polskich przedsiębiorców w UE poprzez wykorzystanie e-commerce – jak wygląda obecnie, jaki wpływ na nią mają kwestie VAT, co zmieni się dla polskich przedsiębiorców po 1 lipca 2021 r. w kontekście sprzedaży internetowej i dostępu do rynków.

● Pozataryfowe bariery handlowe w e-commerce – jak poszczególne państwa UE regulują dostęp do swoich rynków?

● Różnice w aktywności online dużych przedsiębiorców i MŚP – jak inne zmiany regulacyjne planowane w UE mogą w przyszłości wpłynąć na e-commerce? 

 

Tematy przedstawią eksperci KPMG oraz PAIH 

● Aleksandra Częścik, Menedżer Projektu, Centrum Eksportu, PAIH

● Rafał Szafraniec, Partner, Doradztwo Podatkowe, KPMG 

● Paweł Przydatek, Starszy Menedżer, Doradztwo Podatkowe, KPMG  

 

Rejestracja

W celu rejestracji na retransmisję prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 25 czerwca 2023 r.

Udział w wydarzeniu online jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po otrzymaniu potwierdzenia udziału od organizatora. Uprzejmie informujemy, że zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane. Wydarzenie odbędzie się w języku polskim. 

 

Zarejestruj się

  

 

informative image