Pół roku stosowania nowych przepisów w podatkach dochodowych

Retransmisja konferencji online z 17 czerwca 2021 r

Retransmisja konferencji online

Konferencja KPMG Online CIT

Czwarta edycja corocznej Konferencji KPMG „Pół roku stosowania nowych przepisów w podatkach dochodowych”.

Tegoroczna odsłona, cieszącego się dużym zainteresowaniem wydarzenia, odbyła się 17 czerwca 2021 r. wyłącznie w formule online z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski (retransmisja również z opcją tłumaczenia). Patronem medialnym konferencji jest Dziennik Gazeta Prawna.

Tematyka konferencji objęła omówienie doświadczeń i obserwacji ze stosowania zmienionych przepisów podatkowych CIT w 2021 r.

Rok 2021 przyniósł wiele zmian przepisów podatkowych takich, jak m.in. opodatkowanie CIT spółek komandytowych, obowiązek publikacji strategii podatkowej, ograniczenia w rozliczaniu strat podatkowych czy też nowe obowiązki dla spółek nieruchomościowych. Pół roku stosowania nowych przepisów pozwala nam na określenie praktycznych wniosków i rekomendacji na kolejne miesiące 2021 roku.  

Bieżący rok niesie, również zmiany w źródłach finansowania ulgami i dotacjami inwestycji, innowacji i innych działań przedsiębiorców, które wynikają m.in. z nowej perspektywy finansowej UE, zmienionej mapy pomocy regionalnej dla Polski. Omówiono jakie zatem działania należy zaplanować obecnie w celu skutecznego pozyskania dostępnych wkrótce środków finansowych.

Obserwujemy jednocześnie wzmożoną aktywność organów podatkowych w zakresie kontroli mających na celu zrównoważenie wpływów budżetowych, które ucierpiały na skutek pandemii. Wskazano jakie obszary cieszą się największym zainteresowaniem organów podatkowych.

Przedstawiono także wybrane, aktualne tematy w zakresie cen transferowych. Przedyskutowano m.in. nowe obowiązki wynikające z transakcji z kontrahentami, którzy realizują transakcje z podmiotami z rajów podatkowych, zaprezentowano rekomendacje w zakresie korekt cen transferowych, a także obecny stan dyskusji dotyczącej wpływu pandemii Covid-19 na rozliczenia pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Konferencja CIT

Kontrole podatkowe – istotne trendy i praktyczne doświadczenia w 2021 roku

godz. 11:15

Nowe źródła finansowania działalności - granty i ulgi podatkowe w 2021 roku

godz. 11:50

Nowe obowiązki w cenach transferowych w 2021 roku - transakcje z rajami podatkowymi i nie tylko

godz. 12:25

Retransmisja

Retransmisja jest dostępna na żądanie za pośrednictwem formularza online.

Udział w retransmisji konferencji jest bezpłatny, jednakże możliwy wyłącznie po rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia od organizatora. Przyjęcie zgłoszenia może potrwać do 24h od momentu zgłoszenia. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail. Organizator wydarzenia zastrzega sobie możliwość selekcji zgłoszeń.

REJESTRACJA

Patron Medialny

informative image