Restrukturyzacja firmy lub upadłość

Retransmisja konferencji online z cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”

Retransmisja

Zachęcamy do obejrzenia retransmisji czwartej konferencji online organizowanej w ramach cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”.
Wydarzenie „Restrukturyzacja firmy lub upadłość” odbyło się 9 czerwca 2020 r. w godz. 10.00 – 13.30.

W programie konferencji

 • Aspekty prawne restrukturyzacji
 • Upadłość w czasie stanu pandemii
 • Wyzwania podatkowe w procesie restrukturyzacji
 • Wartość przedsiębiorstwa i jego aktywów w obliczu restrukturyzacji lub upadłości
 • Distressed M&A – szansa dla firmy w restrukturyzacji i okazja dla inwestora
Restrukturyzacja firmy lub upadłość
OBEJRZYJ RETRANSMISJĘ


Warunki udziału:

 • Udział w konferencjach jest bezpłatny;
 • Konferencje były prowadzone w języku polskim z tłumaczeniem symultanicznym na język angielski;
 • Organizator zastrzega możliwość selekcji zgłoszeń. Zgłoszenia od podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec KPMG nie będą przyjmowane;
 • Prosimy o wysyłanie zgłoszeń ze służbowych adresów e-mail. Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie akredytacji.

Szczegółowa agenda

Konferencja odbyła się 9 czerwca 2020 r. w godz. 10.00 – 13.30.

Aspekty prawne restrukturyzacji

godz. 10.10 - 10.40

Zakres tematyczny

 • Cel postępowania restrukturyzacyjnego
 • Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych
  • postępowanie o zatwierdzenie układu
  • przyśpieszone postępowanie układowe
  • postępowanie układowe
  • postępowanie sanacyjne
 • Charakterystyka poszczególnych postępowań restrukturyzacyjnych
 • Wybór postępowania restrukturyzacyjnego – podstawy podjęcia decyzji
 • Przygotowanie i wdrażanie postępowania restrukturyzacyjnego – aspekty praktyczne

Upadłość w czasie stanu pandemii

godz. 10.50 - 11.20

Zakres tematyczny

 • Podstawy niewypłacalności
 • Termin na wniosek o ogłoszenie upadłości, a odpowiedzialność zarządu
 • Ile kosztuje upadłość?
 • Ogłoszenie upadłości i co dalej?

Wyzwania podatkowe w procesie restrukturyzacji

godz. 11.30 - 12.00

Zakres tematyczny

 • Podsumowanie typów reorganizacji (np. tworzenie podatkowych grup kapitałowych, połączenia spółek, w tym transgraniczne, podziały, likwidacje podmiotów, zbycia aktywów, biznesów itd.)
 • Podatki jako niezbędny element przy podejmowaniu decyzji odnośnie kierunków restrukturyzacji – porównanie kluczowych konsekwencji podatkowych zbycia udziałów w spółce vs. zbycia aktywów
 • Znaczenie uzasadnienia biznesowego dla restrukturyzacji w czasach pandemii
 • Kluczowe kwestie podatkowe w transgranicznych reorganizacjach (substancja, rzeczywisty właściciel)
 • Połączenia i podziały – problemy z neutralnością podatkową po zmianie przepisów

Wartość przedsiębiorstwa i jego aktywów w obliczu restrukturyzacji lub upadłości

godz. 12.10 - 12.40

Zakres tematyczny

 • Wartość nie jest dana raz na zawsze
 • Wartość firmy a wartość majątku
 • Wycena przy założeniu kontynuacji działalności
 • Wycena w podejściu likwidacyjnym

Distressed M&A – szansa dla firmy w restrukturyzacji i okazja dla inwestora

godz. 12.50 - 13.20

Zakres tematyczny

 • Sprzedaż biznesu lub jego części jako jedna z opcji strategicznych
 • Przebieg procesu M&A
 • Czynniki sukcesu, czynniki ryzyka
 • Distressed M&A – perspektywa inwestora

Pozostałe konferencje cyklu „KPMG (e)Forum | Biznes w czasach pandemii”

Organizator i patroni medialni

Patroni
informative image