Artur Ziobro

KPMG in Poland

Ponad 20 lat doświadczeń w zarządzaniu przedsiębiorstwami. Wysokiej klasy profesjonalista z szerokim i wszechstronnym doświadczeniem w obszarze finansów i zarządzania działalnością operacyjną. Zajmował się usprawnianiem efektywności organizacji i wprowadzał nowe pomysły i strategie w celu osiągnięcia najlepszych praktyk oraz zwiększenia rentowności. Praktyczne umiejętności w dziedzinie restrukturyzacji i programów oszczędności kosztów. Posiada dyplom Biegłego Rewidenta i świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. W czerwcu 2016 r. otrzymał licencję Doradcy Restrukturyzacyjnego nr 1035 przyznaną przez Ministra Sprawiedliwości.

 • CIT
 • Doradztwo transakcyjne
 • Fuzje i przejęcia
 • Podatki
 • Poprawa funkcjonowania
 • Restrukturyzacja finansowa
 • Usługi doradcze
 • Usługi prawne
 • Usługi restrukturyzacji podatkowej
 • Usługi restrukturyzacyjne
 • 1993-1994 – Szkolenie dla Głównych Księgowych; dyplom głównego księgowego, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce

 • 1986-1987 – Studia Podyplomowe, Ekonomia, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • 1978-1983 – Magister inżynier, Elektronika, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • Licencja Doradcy Restrukturyzacyjnego – Minister Sprawiedliwości – 2016

 • Dyplom Biegłego Rewidenta – Krajowa Rada Biegłych Rewidentów – 2003

 • Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych – Minister Finansów – 1997