Mariusz Szlachta

Partner, Doradztwo Podatkowe

KPMG w Polsce

Dołączył do KPMG w 2004 r. Wcześniej przez 5 lat pracował w dziale doradztwa podatkowego innej firmy z tzw. BIG4. Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania międzynarodowego, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości planowania efektywnych podatkowo rozwiązań dla polskich przedsiębiorców planujących lub prowadzących działalność gospodarczą poza granicami Polski. Dodatkowo specjalizuje się bieżącym doradztwie podatkowym, restrukturyzacjach i reorganizacjach, przejęciach i połączeniach, a także reprezentuje interesy klientów w sporach z władzami skarbowymi W trakcie swojej kariery doradzał przy sprzedaży spółek z rożnych sektorów (np. wysokich technologii, nieruchomościowej, spożywczej), jak również przy zbywaniu aktywów lub całych przedsiębiorstw (dla spółek z sektora przemysłu chemicznego i deweloperskiego i FMCG). Z sukcesem uzyskiwał zagraniczną rezydencję podatkową dla polskich obywateli, brał udział w tworzeniu i rejestracji Podatkowych Grup Kapitałowych, a także w szeregu postepowań podatkowych i sądowo-administracyjnych na poziomie WSA i NSA.

  • Rynki krajowe
  • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji

  • Radca Prawny