Marcin Strzałek

Menedżer, Zespół ds. Cyberbezpieczeństwa, Dział Doradztwa Biznesowego

KPMG w Polsce

Marcin posiada ponad sześcioletnie doświadczenie w zakresie cyber bezpieczeństwa. Zanim dołączył do KPMG pracował w zespole, w ramach którego prowadził liczne oceny bezpieczeństwa obejmujące bezpieczeństwo kodu źródłowego, weryfikację jakości kodu, analizę złośliwego oprogramowania wraz z inżynierią odwrotną, aplikacje (webowe, mobilne, „gruby klient”) oraz testy penetracyjne. Współpracował z czołowymi firmami należącymi przede wszystkim do sektora finansowego i energetycznego zarówno w Polsce, jak i za granicą. Marcin aktywnie uczestniczył w wydarzeniach związanych z cyber bezpieczeństwem w Polsce oraz prowadził serię wykładów dotyczących zagadnień cyber bezpieczeństwa (m.in. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie).

  • Inżynier, Informatyka, Politechnika Warszawska

  • GREM (GIAC Reverse Engineering Malware)

  • CISA (Certified Information Systems Auditor)

  • ISTQB Certified Tester Foundation Level

  • IBM Certfed Academic Associate - DB2 9 Database and Applicaton Fundamentals

  • Przeglądy bezpieczeństwa i jakości kodu źródłowego

  • Analiza złośliwego oprogramowania oraz inżynieria wsteczna

  • Testy penetracyjne aplikacji webowych, mobilnych i typu gruby klient