Piotr Pawlak

Starszy Menedżer, Deal Advisory Zespół strategii biznesowej i transakcji

KPMG w Polsce

Piotr dołączył do KPMG w 2011 i posiada doświadczenie w projektach audytowych, doradztwie transakcyjnym oraz w usługach z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej. W latach 2011-2015 zdobywał doświadczenie członka zespołu, jak również prowadził badania sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF). Piotr posiadatakże doświadczenie w analizie procesów i kontroli wewnętrznych w zgodzie z SOX US GAAP. W latach 2015-2016 pracował w zespole doradztwa transakcyjnego, gdzie realizował badania due-diligence oraz projekty doradcze z zakresu fuzji i przejęć przedsiębiorstw. W tym czasie przeprowadzał różne analizy, od finansowych do bardziej zorientowanych rynkowo i operacyjnie. W październiku 2016 r. dołączył do zespołu doradztwa rachunkowego, gdzie wspiera merytorycznie klientów m.in. przy restrukturyzacjach i ujednolicaniu zasad raportowania, sporządzaniu e-sprawozdań finansowych, ocenie jakości kontroli wewnętrznych, alokacji ceny nabycia i rozliczaniu połączeń, wdrażaniu standardów MSSF, jak również przy usprawnianiu procesów z obszaru finansów. Zdobywał również doświadczenie z zakresu cyfrowej transformacji dla międzynarodowych liderów. Realizował projekty z obszaru integracji systemów finansowych, projektowania procesów, zmian modelu operacyjnego i budowania strategii. Od kwietnia 2022 r. realizuje projekty z obszaru strategii biznesowej i transakcji.

  

  • Magister nauk ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

  • Studia podyplomowe, Transformacja cyfrowa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (w trakcie)

  • Certified Professional Scrum Master II (PSM II)

  • W trakcie procesu uzyskiwania kwalifikacji ACCA (Association of Chartered Certified Accountants)

  • Mentor, certyfikowany trener wewnętrzny KPMG