Przemysław Oczyp

Partner Associate w Dziale Doradztwa Biznesowego, ESG

KPMG w Polsce

Ekspert w zakresie ESG i kwestii klimatu. Przed dołączeniem do KPMG w 2022 roku był założycielem i prezesem firmy doradczej specjalizującej się w doradztwie ESG. Posiada ponad 14-letnie doświadczenie w zakresie ESG, w szczególności w zakresie raportowania pozafinansowego, budowaniu strategii ESG, badaniu oczekiwań interesariuszy, strategii klimatycznych. Wraz z zespołem kreuje projekty podwyższające standard raportowania na polskim rynku wśród największych przedsiębiorstw oraz tworzy ambitne strategie ESG dla korporacji. Realizował liczne projekty doradcze z zakresu ESG, wspierając ponad 200 firm. Jest cenionym na rynku ekspertem w obszarze ESG.

 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego: Zarządzanie Projektami

 • Uniwersytet Zielonogórski: Socjologia (mgr socjologii)

 • GRI Certified Training Course: raportowanie społeczne w oparciu o Wytyczne GRI

 • Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania wg normy ISO 9001, ISO 14001

 • Project Management Institute: Certified Associate in Project Management (CAMP)/ Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PMI

 • Opracowywanie raportów ESG/CSR, zrównoważonego rozwoju, zintegrowanych oraz oświadczeń zawierających dane pozafinansowe do raportów rocznych

 • Doradztwo w zakresie zarządzania w oparciu o społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR) dla firm

 • Tworzenie misji i strategii ESG oraz zrównoważonego rozwoju

 • Organizacja i prowadzenie dialogów społecznych z interesariuszami

 • Opracowywanie analiz szans i ryzyk klimatycznych i analiz scenariuszowych

 • Wsparcie przy wdrażaniu Taksonomii UE

 • Opracowywanie polityk i regulacji wewnętrznych m.in. Polityk klimatycznych, różnorodności, antydyskryminacyjnych, antykorupcyjnych, Kodeksów dobrych praktyk

 • Wsparcie edukacyjne i praktyczne firm w zakresie nowych regulacji zakresie zrównoważonych finansów i raportowania: CSRD, NFRD, taksonomia UE, SDGs

 • Edukowanie - prowadzenie szkoleń, wykładów, moderacja spotkań, pisanie artykułów eksperckich

 • Fundacja Rodzinna (Założyciel, Członek Zarządu)

 • Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu (Członek Komisji Rewizyjnej)

 • Stowarzyszenie Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (Członek Zarządu w latach 2013-2017)