dr Fatima Mohmand

Counsel, adwokat, KPMG Law

KPMG w Polsce

Fatima specjalizuje się w prawie gospodarczym oraz i prawie karnym gospodarczym. Kierowała wieloma projektami z zakresu compliance i zarzadzania ryzykiem oraz przeciwdziałania nadużyciom. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu dochodzeń wewnętrznych (forensic) oraz reprezentacji pokrzywdzonych przedsiębiorstw przed organami ścigania i sądami. Fatima odpowiada za projekty wdrożeniowe systemów zgłaszania naruszeń i ochrony sygnalisty (tzw. whistleblowing). Doradza także w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jest certyfikowanym Oficerem Compliance, certyfikowanym specjalistą z zakresu systemów whistleblowing oraz certyfikowanym Oficerem AML.

  • Rynki krajowe