Tomasz Lewicki

starszy menedżer, dział doradztwa podatkowego, zespół ds. CIT

KPMG w Polsce

Tomasz pracuje w dziale doradztwa podatkowego KPMG od 2006 roku, posiada ponad 11-letnie doświadczenie w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych i osób fizycznych oraz podatku VAT, a także międzynarodowych aspektów opodatkowania. Tomasz specjalizuje się w strukturach podatkowych opartych zarówno na wykorzystaniu podmiotów zagranicznych, jak i rozwiązań krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem planowania efektywnych podatkowo struktur dla polskich przedsiębiorstw rodzinnych, w tym restrukturyzacji na poziomie właścicielskim. Tomasz zajmuje się także bieżącym doradztwem podatkowym dla klientów z różnych sektorów przemysłu i handlu, w szczególności z branży FMCG i branży nieruchomościowej.

  • CIT
  • Podatki
  • Magister prawa i administracji, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

  • Master of European Studies, Europa–Kolleg Institut w Hamburgu