Jakub Kocząb

Konsultant, Zespół ds. zmian klimatycznych, energii i dekarbonizacji

KPMG w Polsce

Jakub obecnie pracuje w KPMG przy projektach w sektorze energetycznym. Specjalizuje się w metodach redukcji i oszczędności energii oraz poprawy efektywności energetycznej. Zajmuje się również wnioskami o przyznanie rekompensat dla sektorów energochłonnych. Swoje doświadczenie i wiedzę zdobywał przy realizacji projektów w zakresie analiz technicznych, audytów energetycznych przedsiębiorstw oraz efektywności energetycznej.