Michał Herbich

Partner, Lider doradców dla sektora ubezpieczeniowego, Szef Grupy Aktuarialnej na Europę Środkowowschodnią

KPMG w Polsce

Od 2002 roku zajmuje się rynkiem usług ubezpieczeniowych, obejmującym prowadzenie kompleksowego projektu Solvency II (z procesem aplikacyjnym o model wewnętrzny), wycenę produktów ubezpieczeniowych, ustalanie wartości rezerw, wycenę aktywów, wdrażanie systemu zarządzania ryzykiem, zarządzanie aktuariatem i zespołem inwestycyjnym. Przed dołączeniem do KPMG w 2019 roku pracował w Aviva, gdzie był Głównym Aktuariuszem, następnie CRO Grupy Aviva w Polsce oraz Szefem Aviva PTE. W czasie swojej kariery zawodowej zdobył doświadczenie w pracy z wieloma standardami finansowymi obejmującymi: MSSF, Polskie Standardy Rachunkowości, US GAAP, Solvency II, MCEV oraz uczestniczy w bieżących projektach IFRS 17. Pracował przy przejęciach, zajmując się aktuarialnym due diligence oraz przy restrukturyzacji długów przedsiębiorstw związanych opcjami walutowymi. Dodatkowo zdobył kwalifikacje z technik Uczenia Maszynowego i wraz z zespołem wdraża z powodzeniem metody Data Science do zakresu usług doradczych w ramach zespołu aktuarialnego KPMG w Polsce.

  • Doktor Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

  • Podyplomowe Studium dla Doradców Inwestycyjnych przy Akademii Leona Koźmińskiego

  • Certyfikat ukończenia „Customer Analytics” (Wharton)

  • Certyfikat ukończenia “Machine Learning” (Stanford)

  • Licencja aktuarialna nr 0146, Członek Rzeczywisty Polskiego Stowarzyszenia Aktuariuszy