Arkadiusz Cieślik

Partner, Audyt przedsiębiorstw

KPMG w Polsce

Rozpoczął pracę w KPMG w 1996 roku w nowo otwartym wówczas krakowskim biurze firmy. W roku 2008 został Partnerem w Dziale Audytu. Obecnie jest Szefem Audytu w biurze KPMG w Katowicach. W trakcie swojej pracy nadzoruje badania sprawozdań finansowych zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych, tych sporządzonych zgodnie z polskimi, międzynarodowymi (MSSF) lub amerykańskimi (US GAAP) zasadami rachunkowości. Uczestniczył w szeregu prac związanych z przygotowaniem podmiotów do IPO.

  • École des Ponts ParisTech, Executive Master of Business Administration (M.B.A.)

  • University of Bristol, International Trade Diploma, International Business/Trade/Commerce

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, magister ekonomii

  • Biegły rewident

  • Chartered Certified Accountant (ACCA)