KPMG Impact to odpowiedź KPMG na globalne wyzwania. Chcemy inspirować zmianę, dlatego w ramach jednego programu realizujemy nasze zobowiązania dotyczące ochrony środowiska, społeczeństwa oraz ładu korporacyjnego. Kierując się wartościami KPMG, opracowaliśmy Our Impact Plan, który zawiera cele, jakie chcemy osiągnąć oraz działania w czterech kluczowych obszarach: Planeta, Ludzie, Dobrobyt i Ład Korporacyjny. Do 2030 roku podjęliśmy poważne zobowiązanie – osiągnięcie neutralności klimatycznej w sieci KPMG poprzez redukcję emisji netto CO2 do zera, przy wykorzystaniu źródeł odnawialnych. Dodatkowo, będziemy podejmowali szereg działań, mających na celu inkluzję społeczną, ochronę środowiska i walkę z dyskryminacją.