• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

W dniu 15 września 2021 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku

W lipcu informowaliśmy Państwa o propozycji wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku. Zgodnie z przedstawionym projektem, minimalne wynagrodzenie za pracę w 2022 roku miało wynosić 3000 zł, a minimalna stawka godzinowa 19,60 zł.

Jednakże, zgodnie z opublikowanym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 roku, zdecydowano, iż w 2022 roku:

  • Minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 3 010 zł,
  • minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 19,70 zł.

W porównaniu do 2021 r., minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 210 zł (obecnie wynosi ono 2800 zł), natomiast minimalna stawka godzinowa o 1,40 zł (obecnie minimalna stawka godzinowa wynosi 18,30 zł).