• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

W listopadzie 2020 roku informowaliśmy Państwa w naszej publikacji „Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii” o utworzeniu Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, któremu został przydzielony dział administracji rządowej – praca.

W dniu 12 sierpnia 2021 roku wydano rozporządzenie przewidujące, iż wszystkie sprawy związane z działem administracji rządowej – praca zostaną przekazane Ministerstwu Rodziny i Polityki Społecznej.

Więcej informacji dotyczących powyższych zmian mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.