• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

W dniu 18 sierpnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę przewidującą przedłużenie kadencji m.in. organów statutowych związków zawodowych i społecznego inspektora pracy.

W kwietniu 2021 roku informowaliśmy Państwa o skierowaniu do Sejmu poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, który przewiduje ustawowe przedłużenie kadencji niektórych organów statutowych. Więcej informacji możecie Państwo znaleźć w naszej publikacji „Kadencja niektórych organów statutowych a COVID-19”.

W dniu 18 sierpnia 2021 roku w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ma ona na celu przedłużenie kadencji:

1)     organu statutowego związku zawodowego, związku lub organizacji przedsiębiorców, związków pracodawców, ich federacji i konfederacji, lub

2)     społecznego inspektora pracy.

Ustawa uzależnia możliwość przedłużenia kadencji ww. organów od wskazanych w niej przesłanek. Po pierwsze do przedłużenia trwania kadencji może dojść w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu. Po drugie, nie ma możliwości przeprowadzenia nowych wyborów w związku z obowiązywaniem tego stanu.

Ustawa przewiduje również, iż przedłużenie kadencji w tym trybie nie będzie mogło trwać dłużej niż do 90 dni od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Ustawa weszła w życie w dniu 19 sierpnia 2021 roku.