• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Do Sejmu trafił projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Obecnie projekt został skierowany do I czytania.

W maju 2021 roku do Sejmu trafił poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

Projekt ustawy przewiduje przyznanie pracownikowi dodatkowego dnia wolnego od pracy w dniu wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19 na podstawie skierowania. Zgodnie z uzasadnieniem, wprowadzenie takiego rozwiązania w znacznym stopniu ułatwiłoby pracownikom zaszczepienie się przeciwko COVID-19, w szczególności, iż jak argumentują inicjatorzy projektu - osoby chcące zaszczepić się w pierwszym możliwym terminie muszą często dojechać do punktu szczepień kilkadziesiąt lub nawet kilkaset kilometrów od miejsca zamieszkania lub wykonywania pracy.

Projektowane przepisy przewidują, iż pracownik byłby zobowiązany do przedstawienia swojemu pracodawcy skierowania najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień wykonania szczepienia ochronnego przeciwko COVID-19. Za dodatkowy dzień wolny pracownikowi, zgodnie z projektowanymi przepisami, przysługiwałoby wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną.

Co więcej, warto wspomnieć, iż projekt ustawy przewiduje stosowanie powyższych zmian także w stosunku do przyjmujących zlecenie, a więc osób również zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o pracach związanych z niniejszym projektem ustawy.