• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

W dniu 29 stycznia 2021 roku Państwowa Inspekcja Pracy na stronie internetowej Inspekcji przedstawiła swoje stanowisko dotyczące możliwości uznania zakażenia koronawirusem jako wypadku przy pracy.

Przedmiotem rozważań Państwowej Inspekcji Pracy było pytanie czy zakażenie koronawirusem można potraktować jako wypadek przy pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 roku o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy zakażenie koronawirusem nie może być traktowane jako wypadek przy pracy. Przypominamy, iż by można mówić o wypadku przy pracy musi dojść do zdarzenia nagłego wywołanego przyczyną zewnętrzną powodującą uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

   §   podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,

   §   podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,

   §   w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

W ocenie Państwowej Inspekcji pracy, by „[…] zdarzenie uznać za wypadek przy pracy muszą zostać spełnione łącznie cztery przesłanki: związek z pracą, przyczyna zewnętrzna, nagłość zdarzenia i wystąpienie urazu”. W związku z powyższym, iż zakażenie koronawirusem nie może zostać uznane na „uraz” powyższe przesłanki są niespełnione. Więcej wyjaśnień w tym zakresie może Państwo znaleźć na stronie Państwowej Inspekcji Pracy.

Zespół Kancelarii D. Dobkowski sp.k. stowarzyszonej z KPMG w Polsce na bieżąco monitoruje propozycje zmian prawnych zarówno dla pracodawców jak i pracowników. Będziemy informować Państwa o rozwiązaniach jakie niesie Specustawa, nowych aktach prawnych jak i ewentualnych dalszych wytycznych w związku z wirusem SARS-CoV-2.